Hlasovacie weby

Reklama

Návod č. 18 – Chvíľka osamote (Summit forest)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderPo páde helikoptéry sa posádka Endurance lúči s kapitánom lode. Lara prišla na to, že práve kráľovná Himiko ich drží na ostrove a nedovolí im odísť. Vracia sa teda cez les plný banditov k ostatným preživším. ...Lara na začiatku misie získa novú pištoľ.


Lokalizácia: Zalesnený pahorok (Summit forest)

Animácia: Roth sa vyhrabáva z trosiek helikoptéry a začne oživovať Laru. Zrazu prídu banditi s Mathiasom a zabijú kapitána lode Endurance. Ten z posledného dychu pripomína Lare, že to prežije, preto že je Croft... Neskôr prichádzajú k Lare aj ostatný preživší a rozlúčia sa s kapitánom lode. Reyesová chce opraviť rozbitý čln na pláži. Lara jej však vysvetľuje, že z ostrova sa nedostane nikto. Neskôr osamote prichádza na to, že je to práve slnečná kráľovná, kto ich nenechá z ostrova odísť.

Po animácii ešte Lara zavolá z vysielačky preživším, no nikto sa jej nehlási naspäť. Taktiež zistíte, že ste dostali novú taktickú pištoľ (angl. Tactical pistol). Otočte sa o 180 stupňov a bežte popri horiacich drevách na okraj skaly. Vpravo sa nachádza skala, na ktorej leží dokument. Zoberte ho a budete si v ňom môcť prečítať slová zosnulého Rotha. Otočte sa čelom vzad a pokračujte rovno. Pred schodmi vľavo sa nachádza táborisko - prisadnite si k nemu. Za ten čas, čo si budete vylepšovať zbrane a schopnosti, Lara si zapíše svoje pocity do diáru.

Zbehnite schodmi dole a napravo od vás je voda a za ňou stromy. Hneď za pravým stromom leží truhlica s relikviou. Neďaleko vás je helikoptéra. Vstúpte do vody napravo od nej a pokúste sa ísť po tejto vode až na koniec (v prípade, že v tme zle vidíte, zapáľte si pochodeň [E]). Na konci vody rastie pri strome huba, ktorú odtrhnite [E]. Odomykáte výzvu červená čiapočka (angl. red cap roundup), ktorá sa zakladá na zbieraní 10 húb. Bežte potom za vrak helikoptéry a rozbite odtiaľ krabicu so súčiastkami. Bežte rovno za prvý strom, ktorý je najbližšie pri vás (pri skalnatej stene vpravo) a odtrhnite ďalší hríb.

Vráťte sa do vody pred schody odkiaľ ste prišli a pokračujte po vode rovno. Natrafíte na krabicu súčiastok (obr.1). Otočte sa doľava a bežte cez vodu rovno, až kým sa vám dá. Stromy vľavo vám síce neumožnia cestu ďalej, no za to sa pred nimi nachádza keška. Zoberte ju, vráťte sa opäť po vode do miesta, kde ste zobrali pred chvíľou súčiastky, odbočte doľava a bežte až k zapálenému svietniku. Choďte hore kopcom. Po ocitnutí sa pred lesom choďte tesne popri skale vľavo. Natrafíte na ďalší hríb (pre lepšiu vyditeľnosť si zapnite survival instincts – inštinkt preživšieho [Q]).
Možno ste už aj zbadali stráž, ktorá svieti s baterkami. Bežte dole a schovajte sa za balvan so šípmi. Počkajte si, až kým tam nezostane len jeden bandita a toho zabite zásahom do hlavy. (Upozornenie: Strieľajte len s tichými zbraňami ako je luk alebo pištoľ s tlmičom. Tlmič si môžete vylepšiť v tábore a nasadiť si ho na zbraň klávesou 2).

Obíďte skalu a pokračujte doľava tesne popri vysokej skale. Nájdete súčiastky a ďalší hríb (pre lepšiu viditeľnosť si zapnite inštinkt preživšieho). Keď sa pozriete z miesta, v ktorom ste zobrali hríb na svietnik pri moste, uvidíte pri ňom stáť banditu. Zabite ho (tichým spôsobom - zásahom do hlavy). Vráťte sa do miesta, kde ste zabili prvého banditu, prehľadajte ho a zoberte šípy vedľa mŕtveho jeleňa. Choďte za skalu s mŕtvym jeleňom, neskôr rovno, zastavte pred riekou a vydajte sa pomaly doprava.

Zapnite si inštinkt preživšieho. Pri tenkom strome sa nachádza ďalší hríb (obr.2) a v diaľke bandita. Priblížte sa k nemu tak, aby ho bolo možné zabiť ako predošlých banditov (ak ste ho nestihli, počkajte, kým sa nevráti). Mohli ste si všimnúť, že tento bandita zabočil doľava ku skale, pred ktorou je zlomený strom. Táto skala vám poslúži ako plošina. Vyskočte na ňu. Zapnite si inštinkt preživšieho a pozrite sa na vysokú skalu doľava. Uvidíte ďalší hríb. Preskočte k nemu, zoberte ho a zoskočte naspäť. V diaľke uvidíte banditu s baterkou. Zabite ho zásahom do hlavy. Keď si zapne inštinkt preživšieho a pozriete sa vyššie, uvidíte na strome drevenú plochu, na ktorej je kolík pre vytvorenie lanového mostu. Bežte k tomuto stromu a zoberte hríb pri skale (pre lepšie videnie si zapnite inštinkt preživšieho).

Otočte sa doprava kde uvidíte chatrč pripevnenú na dreve s lanom o skalu. Streľte do lana pod chatrčou šíp s lanom (obr.3). Chatrč sa nakloní a spadne jej jedna stena. Tá vám poslúži ako vyvýšená plošina, ktorou vyskočíte do chatrče. Keď sa otočíte o 180 stupňov (t.j. aby ste boli namierený tak, že zoskočíte z chatrče z miesta, kde chýba stena, ktorá vám poslúžila ako vyvýšená plošina) uvidíte blikať na menšej skale trocha vyššie kešku.
Preskočte na skalu, zoberte kešku s preskočte znova do chatrče. Tá ma na jednej stene otvor, z ktorého možno preskočiť cez tyč na drevenú plochu na strome. Vytvorte si lanový most o strom s lanom pred kolíkom. Lezte po lane až kým nebude pod vami ďalšie lano. Pusťte sa prvého lana [shift], aby ste sa zachytili druhého. S druhým lanom sa prešplhajte najskôr na drevenú plochu na strome so súčiastkami. Odtiaľ pozabíjajte tichým spôsobom všetkých banditov, ktorých dole vidíte (pre lepší zásah stlačte [Y] na prilbíženie). Ak už nevidíte nikoho, prešplhajte sa cez lano na drevenú plochu druhého stromu. Zoberte odtiaľ šípy a skočte dole.

Pokračujte tesne popri vysokej skale vľavo, no už nie smerom k chatrči, ale smerom na miesto, kde ste zabili prvého banditu. Keď pôjdete dlhšie popri skale, natrafíte na dvoje šípy a zlomený strom, ktorého jedna časť je položená na zemi, druhá na pni stromu.
Skočte na strom (obr.4), prebalansujte na jeho koniec a preskočte z neho na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom. Dostávate sa ku kolíku, ktorý vám poslúži na vytvorenie lanového mosta. Otočte sa trocha doprava kde uvidíte lano pripevnené na drevách. Vytvorte si lanový most, no nešplhajte cez neho.

Otočte sa doľava a preskočte na drevenú plochu pripevnenú na strome. Zoberte šípy a začnite šplhať po lane, ktorý bol už vytvorený nad touto drevenou plochou. Dostali ste sa nad ďalšiu drevenú plochu, z ktorej zoberte šípy a otvorte truhlicu so súčiastkami. Popozerajte sa dole a pozabíjajte zásahom do hlavy banditov, ktorí sa dole ešte nachádzajú. Následne na to si vytvorte lanový most a dostaňte sa ním dole. Vľavo je most, pri jeho pravom okraji (bližšie ku vodopádu je ďalší hríb). Otočte sa o 180 stupňov a pokračujte tesne popri vysokej skale naľavo ďalej. Natrafíte na tajnú hrobku, ktorej návod vám prinesieme v samostatnom článku.

Je možné, že v diaľke uvidíte ďalších banditov. Choďte do chatrče, ktorá je pred vami (je pri nej táborisko) a zoberte z nej šípy a dokument. Ma terase pri vchode sú súčiastky. Bežte za chatrč a schovajte sa za skaly. Prídu banditi (ak ste boli v tajnej hrobke, možno že už prišli), ktorí zastavia a začnú sa rozprávať. Môžete odlákať ich pozornosť tak, že strelíte do skaly, no potom ich pozabíjajte.

Napravo sa nachádza ďalšia chatrč. Vylomte jej dvere tak, že do lana na nich strelíte šíp s lanom. Vojdite dnu otvorte truhlicu so súčiastkami. Potom môžete bežať popri vysokej skale vľavo a natrafíte ešte na krabicu súčiastok. Opäť choďte za chatrč. Sú tam schody a vedľa nich je kamenný múr, pri ktorom ležia šípy. Zoberte ich a pokračujte po ceste. Preskočte na plošinu a zoberte náboje. Prešplhajte sa cez lanový most na drevnú plochu pripevnenú na strome a z nej preskočte na vysokú skalu s relikviou vľavo (obr.5). Streľte ohnivý šíp do sieti so súčiastkami, ktorá sa nachádza pod drevenou plochou, z ktorej ste preskočili na skalu. Potom zoskočte dole, zoberte súčiastky a pokračujte tesne popri vysokej skale vľavo. Dostanete sa do rieky, pri ktorej tečie vodopád.

Pred ním bliká keška. Vráťte sa tesne popri tej istej skale naspäť. Natrafíte na rozcestie. Vyberte si pravú cestu (nad ňou sú drevá, ktoré sa dajú rozbiť brokovnicou. Na konci nájdete predposledný hríb. Rozstreľte drevá brokovnicou a vyšplhajte k nim po visiacich drevách. Keď vstúpite dnu, na konci nájdete strmý kopec, ktorým sa zošmyknete, no nespadnite do vody. Preskočte na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom pred vami (obr.6). (Ak ste náhodou spadli, vráťte sa a zopakujte to ešte raz). Prelezte doprava a preskočte na plošinu. Z nej zoberte štvrtú blikajúcu kešku.
Zoskočte dole a vráťte sa ku schodom za chatrčou. Na konci schodov vpravo pri múre je posledný hríb. Potom pokračujte do jaskyne napravo, prejdite cez most a vytrhnite dvere. Choďte ďalej natrafíte na miestnosť s vlkmi.

Vylezte po rebríku hore, streľte šíp s lanom do lana, ktorým je omotaný mŕtvy jeleň. Keď sa drevo pootočí, preskočte cez tyč na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom. Ak nebudete dosť rýchly, drevo sa pootočí naspäť a vy budete musieť postup opakovať. Neskôr sa dostanete do miestnosti so súčiastkami. Tie, čo sú na zemi pozbierajte, tie, čo sú v sieti, pozapaľujte. Vpravo pri stene je stôl, naľavo od neho bliká posledná piata keška.

Pokračujte cestou vľavo, skĺznete dole a zachyťte sa [E]. Vyskočte hore a pokračujtena rozcestie. Vyberte si ľavú cestu a vyjdite z jaskyne von. Vrátite sa tak do lokality Shantytown - Chatrče. Spustite sa po lanovom moste vľavo dole a ozve sa vám Alex, ktorý vám oznamuje, že čln je na tom zle...

 
Kurtis
14. 10. 2013 10:36
Prečítané 3660

Priemerné hodnotenie: žiadne hlasyDiskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk