Hlasovacie weby

Reklama

Návod č.7 - Volanie o pomoc (Mountain Village - Base Exterior)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderLara našla Rotha, ktorého napadli vlky. Tie mu zobrali batoh, v ktorom sa okrem lekárničky nachádzala aj vysielačka. Tá by mohla pomôcť stroskotancom dostať sa preč z ostrova. Lara sa teda vydáva po stopách vlkov a nachádza obsah batoha. Pred sebou má však ešte väčšiu výzvu. Vyšplhať na vysielaciu vežu a poslať tak S.O.S.


Lokalizácie:
Horská dedina (Mountain Village),
Cesta k základni (Base Approach),
Horská základňa (Mountain Base),
Okolie základne (Base Exterior)

zdroj máp: www.tombraiders.net

Po vyšplhaní nahor začujete streľbu. Pokračujte po ceste. V animácii uvidíte kapitána stroskotanej lode bojovať proti svorke vlkov. Okrem toho, že mu vlci poranili nohu, odniesli mu taktiež aj batoh, v ktorom mal lekárničku a vysielačku. Keďže obsah batohu je dôležitý pre prežitie, musíte vystopovať svorku vlkov a priniesť batoh naspäť k Rothovi.

 

Po animácii sa pred vami nachádza dedina, pri ktorej tečie vodopád a naľavo vedie cesta, ktorou ste prišli. Bežte bližšie k dedine a vyskočte na strechu domu, ktorý leží vedľa skaly a je pred ním svietnik. Ak ste zobrali zo strechy kešku, skočte dole a odpáľte pochodeň od svietnika. Následne na to ňou môžete zapáliť misku sochy, ktorá leží pred vchodom domu. Tým odomknete výzvu osvetlenie – Illumination.

Naľavo od sochy uvidíte interiér rozbúraného domu. V ňom visí sieť so súčiastkami. Za drevenou stenou, ktorá je pred touto sieťou sa nachádzajú šípy a ďalšie súčiastky. Vedľa tejto krabice so súčiastkami sa nachádzajú dvere. Na ich otvorenie potrebujeme pokročilé vybavenie, preto vyskočte na krabice (naľavo od dverí) a stlačte 2x [medzerník]. Keď ste úspešne vyskočili nahor, môžete si všimnúť pri stene ďalšie súčiastky. Pokračujte doľava a vedľa zátarasy s ostatým drôtom sa nachádza truhlica s relikviou. Keď sa otočíte od tejto truhlice o 180 stupňov, pred vami sa nachádzajú schody. Bežte hore a napravo od dverí leží dokument. (Môžete preskúmať aj vedľajšiu miestnosť kde sa nachádzajú súčiastky. Potom sa vráťte do miestosti s dokumentom.)

V miestnosti je ešte stôl (naľavo od dverí) a za ním šípy. Vyskočte na stôl a otočte sa na ňom tak, ako by ste sa pozerali na dokument, ktorý ste pred chvíľou zobrali. Stlačte [medzerník], Lara vyskočí a zachytí sa o podlahu vyššieho poschodia. Stlačte ešte raz [medzerník], aby ste sa vyšplhali na vyššie poschodie. Otočte sa doľava. Uvidíte kúsok plotu vyčnievajúceho z domu a „nádoby“ (obr.2). Bežte k skale, ktorá vám vľavo poslúži ako vyvýšená plošina. Vyskočte na skalu a bežte až k jej okraju.
Môžete si všimnúť, že na zemi bliká keška. Preskočte na strechu domu, z ktorého ste vyšli a preskúmajte hniezdo s vajcami. Odomkli ste si ďalšiu výzvu Egg poacher – pytliačenie.

Cez lano pripevnené o dom a kladu sa môžete dostať dole. Pristúpte k ľavému svietniku a naľavo od neho pri kríku, leží tretia keška. Bežte k druhému svietniku na plošine a cez drevenú tyč, na ktorej je pripevnení lampáš preskočíte na prvú časť vraku rozbitého lietadla. Cez vodopád preskočte na druhú časť. Keď z neho vyjdete do stromu udrie blesk. Povyskakujte na skaly v blízkosti tohto stromu až k svietniku a preskočte na vrak lietadla, cez ktorý ste sem prišli. Bežte ku koncu a preskočte až na plošinu so svietnikom. Popreskakujte cez vyvýšené plošiny až na samý vrch. Potom vám Lara oznámi, že Rothov batoh je vo vnútri jaskyne.

 

Zapáľte si od svietnika, ktorý je pri vstupe do jaskyne pochodeň a vstúpte dnu. Choďte stále rovno, aj keď zbadáte vlka, až sa dostavíte k Rothovím veciam. Lara ich zoberie. Otočte sa a vracajte sa po ceste nazad. Napadne vás vlk. Stláčajte rýchlo klávesy pre pohyb do strán, [F] vlka odkopnete. Klávesou [E] udržíte zúrivé zuby vlka v dostatočnej vzdialenosti od tela. Vtedy sa Lara pokúsi zobrať ostrý predmet a za pomoci dobre načasovaného stlačenia klávesy [F] ním začne vlka bodať – stláčajte klávesu [F].

 

Po porazení vlka si prezrite jeho telo a dostaňte sa po ceste preč z jaskyne. Pokračujte doprava a prejdite cez most. Pri skale s obrázkami skočte do vody a  odbočte doprava. Na drevených doskách pred vstupom do jaskyne leží keška. Vráťte sa po moste alebo cez vodu pred otvor jaskyne, v ktorej ste zápasili s vlkom. Na okraji skaly je plot, nad ktorým visí lano. Neskáčte naň, ale pozrite sa dole (obr.3). Napravo je dom, na ktorého streche bliká keška. Preskočte na strechu, zoberte kešku a zo strechy preskočte na vrak lietadla.

Keď prídete na koniec, pokračujte v ceste cez krídlo z lietadla. Dostávate sa k stromu, za ktorým sú súčiastky. Keď ich zoberiete skočte z okraja skaly do vody. Hneď v ľavom rohu vodopádu leží šiesta keška. Otočte sa a vráťte sa po schodoch naspäť k Rothovi.

Spustí sa animácia, v ktorej Lara ošetrí Rotha. Ten sa neskôr prebudí a poprosí Laru aby vyšla na vysielaciu vežu a poslala pomocou vysielačky signál S.O.S. Taktiež vám podaruje nový cepín, s ktorým budete môcť šplhať na určitý typ skaly.

Po animácii sa vám zapne inštinkt preživšieho a ukáže vám, na ktorú skalu máte šplhať a vyskúšať si tak nové vybavenie. Pri skale stlačte klávesu [E] a vyšplhajte sa až ku krídlu rozbitého lietadla. Prejdite cez toto krídlo lietadla, povyskakujte na skaly, pri ktorých udrel do stromu blesk a dostaňte sa až k hornému svietniku. Naľavo od neho je opäť skala, na ktorú môžete vyšplhať pomocou cepínu. Pre skok na druhú skalu použite pohybovú klávesu doľava a [medzerník], následne na to klávesu [E], aby sa Lara s cepínom zachytila o skalu. Dostávate sa opäť k mostu, pri ktorom sú nákresy na skale. Zoskočte do vody a opäť do jaskyne, z ktorej vchodu ste zobrali kešku. Na konci chodby je vyvýšená plošina, na ktorú môžete vyšplhať pomocou cepínu. Keď budete pokračovať ďalej objavíte tajnú hrobku.

Neskôr sa od tajnej hrobky vráťte opäť k mostu a prejdite na druhú stranu. Vyšplhajte na skalu na pravo od vchodu do jaskyne, v ktorej ste našli Rothov batoh.  Potom preskočte a zachyťte sa cepínom o skalu vedľa vodopádu.

Hore sa nachádzajú banditi. Môžete strieľať do lampášov, ktoré ich zapália. Ak sa k vám dostanú môžete ich zhodiť klávesov [F] zo skaly. Po boji prehľadajte telá a vstúpte do domu napravo. Zoberte súčiastky, šípy a dokument na stole. Vydajte sa do domu naľavo (pobehujú v ňom sliepky) a zoberte siedmu kešku (obr.4) z vchodu neďaleko skaly naľavo od vodopádu. Pri tejto skale je tiež krabica, ktorá vám pomôže vyskočiť na drevenú podlahu nad vchodom z keškou. Otvorte oranžovú krabicu z drevenej podlahy. Potom sa dostaňte o poschodie vyššie cez drevenú stenu na rohu domu (vľavo od oranžovej krabice). Na poschodí v miestnosti je truhlica s relikviou. Pred miestnosťou je krabica, ktorá vám pomôže vyskočiť na strechu domu. Na drevených doskách sa nachádza hniezdo pre výzvu pytliačenie. O strechu je pripevnený aj drevený hranol (obr.5), ktorý drží krabicu.

Na konci tohto hranola stlačte [shift] aby Lara zoskočila na spomínanú krabicu. Potom preskočte na drevený hranol, pripevnený o dva drevené piliere hneď vedľa skaly ležiacej na pravo od vodopádu. Ak ste naň preskočili, hranol sa trocha nalomí. Z hranolu preskočte na skalu a odpáľte zo svietnika pochodeň. Ňou zapáľte sieť so súčiastkami. A preskočte na strechu domu, ktorý sa nachádza pod skalou. Zo strechy zoberte blikajúcu kešku a vráťte sa opäť na skalu k svietniku. Preskočte na skalu, ktorú obteká vodopád a potom na skalu so sochou. Zapáľte jej misku. Aktualizuje sa vám výzva. Znova sa vráťte na skalu so svietnikom (z ktorej ste odpálili sieť so súčiastkami) a preskočte na skalu, o ktorú sa prichytíte cepínom. Vyšplhajte na ňu a preskočte na ďalšiu. Most sa čiastočne zlomí. Bežte na koniec mostu a preskočte na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom klávesov [E].
Ozve sa vám Reyesová ktorá vám odpovie, že sú ešte stále na stope Sam a Alex vám dá zopár rád ako poslať S.O.S.  Popri tom ako sa Lara rozpráva s preživšími, bežte od mosta na koniec skaly a cez lano zoskočíte dole. Stretávate sa opäť s banditami. Zabite ich, prehľadajte ich telá a pristúpte k sieti so súčiastkami. Napravo od nich je horiaci sud, z ktorého si môžete odpáliť pochodeň, aby ste dostali súčiastky. Pokračujte ďalej, cez dieru v skale, až k ohnisku. Lara vám popri tom oznamuje, že nemá dobrý pocit z tohto miesta.

 

Spustí sa vám animácia, v ktorej si Lara opäť začne prehrávať z videokamery záznamy zachytené na lodi Endurance. Po skončení animácie sa otočte o 10 stupňou, pri strome je truhlica s relikviou. Potom sa otočte čelom vzad a pokračujte rovno. Za ohniskom sú náboje a za rozbitým nákladným autom vedľa ohniska zase keška. Pokračujte cestou rovno, zneškodnite banditov a vstúpte do budovy. V nej je na prízemí jeden strážnik. Keď ho zneškodníte pokračujte hore schodmi. Od schodov naľavo je horiaci modrý sud a neďaleko je truhlica s relikviou. Vráťte sa pred schody a vstúpte do chodby pred nimi. V nej sa opäť nachádza jeden bandita. Keď ho zabijete dostaňte sa na koniec chodby. Budete môcť vidieť dvoch strážnikov, ktorí sa nachádzajú na terase oproti vám. Zabite ich, preskočte na terasu a prehľadajte telá. Najskôr si vyberte cestu doľava (obr.6). Obehnete cez terasu budovu, až sa dostanete k oranžovej truhlici. Blízko nej je druhá keška.

Potom sa vráťte naspäť na začiatok terasy. Za svetlom je vyvýšená plošina. Vyskočte na ňu a pokračujte cestou na hor. Na konci cesty sú náboje a lano. Vyskočte naň, Lara sa spustí do budovy. Cez vodu prejdite až ku schodom, nimi na hor. Pred vami je stôl, na ktorom je dokument. Otočte sa doprava, vybehnite po schodoch hore a uzavrite ventil, ktorý sa nachádza pred dverami. V diere naľavo prestane vychádzať plyn, preto ju budete môcť použiť na prechod do ďalšej miestnosti.

Zoberte súčiastky ležiace pri dverách. Na chodbe sú banditi, pre rýchle zneškodnenie streľte do suda medzi nimi. Potom očakávajte príchod ešte jedného banditu. Pokračujte po chodbe a vojdite hneď do miestnosti ležiacej napravo od modrého suda. Cez rozbúranú stenu pokračujte do ďalšej miestnosti, ktorá má na konci oranžovú krabicu. Otvorte jua odpáľte si pochodeň z horiaceho sudu naľavo. Vstúpte do miestnosti napravo a otvorte skriňu so súčiastkami. Vráťte sa naspäť do chodby, v ktorej ste zabili banditov a vstúpte do miestnosti pred schodiskom. Zoberte zo zeme šípy a zapáľte látku visiacu na stene pred dverami. Odomykáte tak výzvu Non-Believer (bez viery).

Vyjdite po schodoch hore a otočte sa doľava. Z vyvýšenej plošiny zoskočí bandita, zastreľte ho a zdolajte túto plošinu. Dostávate sa do miestnosti, ktorá obsahuje lampáše. Hneď jeden si zoberte klávesov [E] a zamierte pravým tlačidlom myši na látku visiacu pod otvorom, z ktorého ste zoskočili. Následne na to stlačte ľavé tlačidlo myši, aby Lara lampáš odhodila, aktualizuje sa vám výzva.
V miestnosti je veľké sklo, nad ktorým je otvor. Pomocou neho a zelenej bedňe sa dostaňte do druhej miestnosti. Uvoľnite ventil s plynom napravo. Plyn začne unikať a ku sklu sa dostane bandita, ktorý sa ho pokúsi rozbiť. Vráťte sa do vedľajšej miestnosti s lampášmi a jeden si zoberte, zamierte do otvoru, ktorý vedie do miestnosti s plynom a potom ho hoďte (obr.7). Nastane výbuch a banditu privalí múr.

Všimnite si, že v miestnosti, v ktorej ste uvoľnili ventil výbuch otvoril dvere. Ak ste do nich vstúpili zistíte, že ste v chodbe, ktorou ste sa dostali do miestnosti s lampášmi. Bežte preto dole schodmi a opäť si z miestnosti s horiacim sudom odpáľte pochodeň (obr.8).

Následne na to sa vráťte hore a zapáľte látku visiacu na stene vedľa skla, pri ktorom stál bandita. Ak ste tak urobili bežte ku banditovi. Spustí sa kratšia animácia, v ktorej si Lara zoberie novú zbraň a to samopal z druhej svetovej vojny (WWII Submachine gun). Po animácii vás bandita poprosí aby ste jeho trápenie ukončili. Ak ste sa už rozhodli akokoľvek, pokračujte do ďalšej miestnosti. Zo zeme zoberte náboje a zo stola dokument. Potom sa otočte doprava a zoberte kešku z pravého rohu miestnosti.  Otočte sa o 180 stupňov a vojdite do ďalšej miestnosti, ktorá je preplnená banditami. Keď ich zabijete, prehľadajte ich telá. Hore sa nachádza táborisko vedľa neho šípy, dole pri pravej stene sa nachádzajú tri trubice, za ktorými leží keška. Všimnite si, že dole sa nachádzajú ešte dve ďalšie dvere. Prvé sú na ľavej stene, druhé, ktoré majú na sebou nejaký nápis, ležia neďaleko svetla a majú vedľa seba okno (obr.9).

Choďte najskôr do prvých dverí a vyjdite hore schodmi. Spustí sa k vám bandita. Zabite ho, odpáľte pochodeň z horiaceho sudu, vráťte sa do miestnosti a bežte do druhých dverí. Vpravo zoberte súčiastky, náboje a zapáľte štvrtú látku visiacu na stene. Potom opäť vojdite do prvých dverí, kde vás prepadol bandita a vypáčte dvere na konci chodby. Hneď za nimi visí na stene posledná piata látka. Ak ste ju zapálili dokončili ste tak výzvu Non-Believer a pokračujte k riadiacemu panelu.

Spustí sa animácia, v ktorej Lara oboznamuje Alexa cez vysielačku, že riadiaci panel je nefunkčný. A tak vám nezostáva nič iné, ako sa vyšplhať na vysielaciu vežu. Keď sa skončí animácia zoberte zo stola dokument a blízko stola ležia aj náboje. V miestnosti sú ešte aj súčiastky a šípy, za nimi je diera, ktorá vám vytvorí cestu. Na jej konci stláčajte klávesu [F], aby ste sa dostali von z budovy.

Môžete si všimnúť, že je tu napadaný sneh. To prekvapí aj samotnú Laru.

Zoskočte dole k táborisku a pokračujte cez most, konkrétne cez železný hranol vpravo. Pri konci vás chytí bandita. Za pomoci stláčania kláves pre pohyb do strán a dobre načasovaného stlačenia klávesy [F] Lara zhodí banditu z mostu. Ak ste sa ho zbavili stojíte vedľa nákladného auta. Obíďte ho tak, že sa dostanete ku dverám spolujazdca. Vedľa nich leží keška (obr. 10). Za ten čas sa objavia ďalší banditi, pozabíjajte ich.  Po boji sa vráťte k prvému domu , ktorý má naľavo malú vyvýšenú plošinu. Objavia sa opäť banditi. Skôr než ich pozabíjate pozrite sa za roh, pred vami, pri múre by sa mala nachádzať truhlica s relikviou. Keď sa otočíte doprava, uvidíte, že banditi sú v rozbúranej budove, ktorá má na prvom poschodí dva červené sudy (obr.11), ak do nich strelíte banditi v budove vybuchnú. Bežte pred túto budovu a pozabíjajte ostatných banditov. Potom môžete vyskočiť cez vyvýšenú plošinu na budovu, ktorá sa nachádza na ľavom rohu budovy, pri plote. Z poschodia zoberte dokument a otvorte oranžovú truhlicu. Zoskočte k spomínanému plotu a vyberte sa teraz doľava, pred vami je ďalšia vyvýšená plošina.

Pripravte sa znova na boj s banditami. Neskôr môžete zoskočiť dole, z ktorej na vás strieľajú. Po čase by sa mali otvoriť aj oranžové dvere. Vyjde z nich bandita, ktorého telo bude zakrývať železný štít, čiže ho bude trocha ťažšie zabiť. Ak vás bude chcieť poraniť mačetou, stlačte klávesu [shift] + klávesy pre pohyb do strán. Lara tak uskočí a budete môcť strieľať do oblastí, ktoré štít nezakrýva. Opakujte tento postup niekoľkokrát, kým ho nezabijete. Ak sa vám to podarí, prehľadajte jeho telo klávesou [E], nájdete súčiastku do luku. Z dverí potom ešte vyjde jeden bandita, ktorý na vás bude hádzať zápalné fľaše. Zabite ho, prehľadajte telá mŕtvych banditov, pozbierajte náboje, ktoré sa nachádzajú v okolí a vojdite dnu.

Vojdite do miestnosti z horiacim sudom vpravo. Pozbierajte náboje spred suda a otvorte skriňu blízko neho. Vyjdite z miestnosti a  vojdite hneď do vchodu vpravo. Vyjdite hore schodmi a skôr než vyjdete cez dieru v stene (obr.12) von prejdite na koniec chodby a zoberte súčiastky.

Napravo od súčiastok sú dvere, vypáčte ich a vojdite do miestnosti. Odtiaľ si odpáľte pochodeň a zoberte zo stola truhlicu s relikviou. Vyjdite z miestnosti a zapáľte sieť so súčiastkami pri schodisku. Zoberte ich a cez spomínanú dieru v stene sa dostaňte von. Pred vami sú ďalšie schody. Ak ste vyšli nahor, môžete si všimnúť že sa tam nachádza táborisko. Za ním leží dokument. Nad ohniskom je ešte lano. Spusťte sa cez neho. Dostávate sa na plošinu, z ktorej môžete zobrať náboje, otvoriť oranžovú truhlicu a napravo od horiaceho suda zobrať kus mapy. Vráťte sa po lane opäť k táborisku. A od táboriska cez druhé lano sa dostanete k veži. Potom už len vylezte nahor

 

Spustí sa kratšia animácia, no skôr ako Lara pošle S.O.S musíte naladiť vysielačku. S prvým kolieskom potočte doprava za pomoci klávesy [D] alebo šípkou [doprava] na štvrtú čiarku. Potom stlačte klávesu [E], aby Lara začala točiť s ľavým kolieskom. Točte dovtedy, do kým nebudete počuť hlas bez šumu. Ak sa vám to podarilo stlačte klávesu [E] a animácia sa vám dokončí. Lara pošle S.O.S. Ozve sa jej pilot, ktorý práve vyráža na ostrov k preživším. Lara má ešte jednu úlohu. Dať pilotovi signál.

 
Kurtis
22. 7. 2013 17:06
Prečítané 4721

Priemerné hodnotenie: 1Diskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Návod č.17 – Dostaň sa k vrtuľníku (Fortress Tower)   (Kurtis, 7. 10. 2013)

Návod č.4 - Pokračovať stále ďalej... (Coastal Forest)   (Kurtis, 27. 3. 2013)

TressFX Hair funkcia   (Kurtis, 1. 3. 2013)

Zberateľské kúsky   (Kurtis, 17. 2. 2013)

Rise of the Tomb Raider   (Bmatias, 1. 2. 2017)

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk