Hlasovacie weby

Reklama

Návod č.24 – Dvakrát do istej rieky (Mountain Pass - Chasm Ziggurad)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderZáverečná misia: Lara, Reyesová a Jonah sa vracajú po rieke ku kláštoru. Zatiaľ čo sa Lara chystá zničiť telo kráľovnej Himiko, stroskotanci majú za úlohu strážiť vchod. Počas posledného dobrodružstva na ostrove Lara pochopí, prečo chce Mathias doniesť Sam k telu slnečnej kráľovnej. Je odhodlaná tomu zabrániť a zachrániť tak Sam... .


Ak ste pripravený na záverečnú misiu, vyskočte do člna, po chvíľke sa vám spustí animácia...

Lokalizácia: Horská tiesňava (Mountain Pass)

Animácia: Stroskotanci sa plavia po rieke ku kláštoru. Lara oboznamuje Reyesovú, prečo sa stroskotanci vracajú do stredu ostrova. Lara musí nájsť telo kráľovnej Himiko a zničiť ho. Iba tak búrky ustanú. Za ten čas čo sa Lara vydá za posledným dobrodružstvom na tomto ostrove, prikazuje Reyesovej a Jonahovi aby zostali v člne a strážili vchod, pretože teraz tu nebudú len banditi, ale aj búrková stráž... .

Spravte si lanový most tak, že vystrelíte šíp s lanom do časti skaly pred vami, na ktorú sa dá vyšplhať za pomoci cepínom. Prešplhajte sa k tejto skale a vlezte do jej otvoru. Choďte rovno a drevo podlezte.

Animácia: Lara znova uvidí Sam - je nažive. Spoločnosť jej však robí Whitman a Mathias. Okrem toho sa pri moste nachádza búrková stráž. Mathias využije Dr. Whitmana a vyšle ho k stráži, aby im povedal, že im nesú novú kráľovnú. Stráže v zapätí vyťahujú svoje meče a Whitmana rozsekajú na kusy. Mathias neplytvá s časom, schytí Sam a beží s ňou smerom do kláštora. Tá zakričí na Laru, pričom odvráti pozornosť búrkovej stáže na seba a Mathiasa. Keď sa stráž rozbehne za nimi, začne fúkať vietor, ktorý ju odfúkne aj s mostom.

Po animácii bežte k pravému okraju. Vedľa zapáleného svietnika je kolík, cez ktorý si môžete vytvoriť lanový most pomocou skaly, ktorá leží napravo nižšie od vchodu do kláštora. Spustite sa ku skale, zachyťte sa o ňu cepínom a vyšplhajte sa nahor. Pred vami sa bude nachádzať vyvýšená plošina, zdolajte ju.

Lokalizácia: Pevnosť v priepasti (Chasm stronghold)

Choďte pomaly po chodbe a schovajte sa za niektorý zo sudov a vyčkajte, kým neprejde stráž. Potom vojdite do miestnosti s dvoma zavretými bránami a zapnite si inštinkt preživšieho klávesov [Q]. Rozsvietia sa vám sudy a krabice umiestnené v stene. Streľte do nich ohnivý šíp, aby sa rozhoreli. Vytvorí sa vám tunel ktorým prejdite. Dostávate sa do miestnosti s búrkovou strážou. Nestrieľajte do nej, len potichu prechádzajte popri múre a vyjdite hore schodmi. Pozrite sa doľava, kde uvidíte drevený hranol. Prebalansujte sa cez neho na druhú stranu. Nechoďte dole schodmi, ale vyskočte na rímsu, ktorá je pripevnená na stene (vľavo dole od nej je zatarasená brána s kostrou). Prerúčkujte doprava pozdĺž celej steny. Na konci sa pokúste preskočiť a zachytiť o rímsu s lebkami. Niektoré lebky spadnú a Lare sa zošmykne ruka - stlačte klávesu [E].

Po kratšej animácii držte pohybovú klávesu dozadu ([S]alebo šípku [dole]), aby ste s Larou pred horiacimi šípmi utekali. Na konci sa skĺznete dole. Choďte rovno a pozabíjajte strážnikov. Prehľadajte ich telá a pokračujte v ceste. Natrafíte na táborisko. Pred ním je oranžová truhlica. Prisadnite si k nemu a zatiaľ, čo si budete vylepšovať zbrane a schopnosti, Lara si zapíše do denníku novinky. Vstaňte od ohniska a choďte ďalej. Natrafíte na ďalšiu oranžovú truhlicu pred dverami, ktorú vypáčite cepínom. Začne na vás fúkať silný vietor. Choďte dopredu. Lara si všimne Mathiasa so Sam. Vyšplhajte sa na plošiny vľavo a z vysielačky budete môcť počuť hlas Reyesovej a Jonaha, ktorí strieľajú po nepriateľoch.

Vojdite do skaly, skĺznite dole kopcom, po ceste pozbierajte náboje a vyjdite von k mostu. Pokúste sa cezeň prejsť, no silný vietor ho zlomí a vy začnete padať dole, do oblasti plnej strážnikov.
Koniec tejto animácie vám ukáže bránu, ku ktorej sa máte dostať. Pripravte sa teda na boj s búrkovou strážou. Počas boja môžete strieľať do džbánov na zemi, ktoré vybuchujú. Ak ste prežili prvú vlnu, choďte dopredu a vyskočte na drevenú plošinu. Spustí sa kratšia animácia, v ktorej strážnici zhodia múr. Cezeň prejdete na druhú stranu. Najskôr pozabíjajte druhú vlnu prichádzajúcej stráže. Prehľadajte ich telá a prejdite spomínaným múrom na druhú stranu. Čaká vás tam ďalšia vlna strážnikov. Ak ste ich pozabíjali choďte pomaly hore kopcom. Jednej z veží na vás banditi vyhodia vybuchujúce džbány. Rozstreľte ich vo vzduchu a veža vybuchne.

Vybehnite na vrch a tesne pred bránou na vás čaká posledná vlna strážnikov. Ak ste ich zabili, začne fúkať silný vietor, ktorý na stene odtrhne drevá. Prehľadajte mŕtve telá v okolí a pozbierajte zvyšné náboje. Následne na to streľte šíp s lanom do lana na drevách. Tie vytrhnete a budete môcť vyjsť po schodoch za nimi.

Animácia: Prichádza najväčší strážnik, ktorý sa bude snažiť Laru zabiť. V tom začne fúkať silný vietor. Lara sa prichytí cepínom o zem, strážnika odhodia dosky, ktoré vietor prifúkol... .

Po animácii vojdite do miestnosti, z ktorej vyšiel strážnik, brána sa zabuchne.

Lokalizácia: Svätyňa v priepasti (Chasm Shrine)

Otočte sa doľava a pristúpte k ohnisku. Napravo od neho pri stene je stôl, na ktorom je truhlica s relikviou. Otvorte ju, pozbierajte náboje v okolí a pristúpte pred dvere, ktoré sa dajú vypáčiť cepínom. Najskôr si prečítajte dokument, ktorý leží pri týchto dverách vpravo (pod horiacim svietnikom). Potom ich vypáčte. Vojdite do veľkej haly plnej mŕtvol a lebiek (pre lepšiu prehľadnosť pozeraj obr.1). Zoskočte dole a vyskočte na plošinu vpravo. Nachádza sa tam koliesko - potočte ním stláčaním klávesy [E]. V podlahe sa vám otvoria železné „vráta“. Zoskočte z plošiny dole a pristúpte k vyvýšenej plošine, ktorá sa nachádza vľavo. Skôr, než zdoláte vyvýšenú plošinu, otočte sa doľava a otvorte ležiacu truhlica s relikviou. Vráťte sa k vyvýšenej plošine a vyskočte nahor. Otočte sa doprava a uvidíte ďalšie koliesko. Točte s ním koľko sa bude dať. Z podlahy vyjde klietka. Naľavo od tohto kolieska leží dokument, za kolieskom naklonená plošina. Ak ste si dokument prečítali, preskočte cez naklonenú plošinu na kusy dreva, ktoré vám poslúžia ako rebrík – vyšplhajte sa cez ne nahor.

Streľte šíp s lanom do lana na klietke, ktorú ste z podlahy vytiahli. Klietka sa rozhojdá a prebúra niektoré skaly v stene. Neskáčte ešte dole, namiesto toho sa otočte doprava a bežte po drevenej podlahe rovno. Na konci uvidíte visieť mŕtvolu a za ňou sa nachádza druhá časť drevenej podlahy. Preskočte na ňu, otvorte truhlicu so súčiastkami a zo stola zoberte kus mapy. Aktualizuje sa vám mapa [TAB], v ktorej budete môcť vidieť poschovávanú relikviu a dokument.

Zoskočte odtiaľto na plošinu, na ktorej ste potočili s prvým kolieskom. Potočte s ním znova, vráta na podlahe sa tento krát zavrú. Bežte potom k druhému koliesku a potočte s ním tak, aby klietka spadla na zavreté vráta. Opäť preskočte cez naklonenú plošinu na drevá, ktoré vám poslúžia ako rebrík a ktorými sa dostanete nahor. Rozhojdajte rovnakým postupom klietku, vyskočte na ňu a z nej preskočte do diery v stene, ktorú ste si prebúrali.

Animácia: Lara príde do miestnosti so sochou Himiko. Na zemi sú obrazy. Taktiež si spomína na Mathiasové slová a generálov list. Pochopí, že ohnivým rituálom si kráľovná vyberá svoju nástupkyňu, do ktorej vloží svoju dušu. Teraz ňou má byť Sam!

Po animácii si zobrazte mapu. Uvidíte, že sa v miestnosti nachádza dokument. Vedľa oltáru Himiko sa nachádzajú dva vchody. Najskôr vojdite do pravého odkiaľ zoberiete dokument. Potom do ľavého, ktorým budete pokračovať v ceste. Po ceste zbierajte súčiastky a na konci nájdete tábor. Vylepšite si v ňom svoje schopnosti a otvorte truhlicu s relikviou, ktorá sa nachádza napravo od ohniska. Ak ste pripravený na posledné dobrodružstvo na tomto ostrove, vypáčte dvere v miestnosti a vyjdite von.

Lokalizácia: Skalnatý Zikkurat (Chasm Ziggurat)

Vyjdite hore schodmi. Lara sa pozrie na skalu pred vami. Bežte po moste, pri konci mostu sa spustí animácia.

Animácia: Lara opäť nachádza Mathiasa so Sam, ktorého sa pýta, prečo to celé robí. On odvetí, že všetko čo urobil, robil preto, aby prežil. Lara sa mu snaží vysvetliť, že Himiko je nebezpečná. On však tvrdí, že vymeniť Samanthinho telo za slobodu sa oplatí. V tom udrie blesk a Sam s Mathiasom sú preč... .

Po animácii bežte doľava a vbehnite dnu vedľa kolíka, za pomoci ktorého si môžete vytvoriť lanový most je oranžová truhlica. Otvorte ju a vytvorte si lanový most o skalu, na ktorú sa dá vyšplhať pomocou cepínu (nachádza sa vyššie, napravo od drevených okien). Vyšplhajte sa ku skale, z nej preskočte a zachyťte sa cepínom o skalu vpravo. Prelezte doprava a preskočte na plošinu. Z nej preskočte na ďalšiu, ktorá má na sebe menšiu vrstvu snehu. Vedľa nej je skala pokrytá ľadom. Vyšplhajte sa s cepínom vyššie, preskočte na skalu vľavo, a vylezte nahor. Vyskočte do rozbúranej miestnosti a streľte šíp s lanom do lana visiaceho zvonu tak, aby po rozhojdaní prebúral bránu. Choďte potom za ňu a naľavo pri stene budete môcť vidieť visiace drevá, ktoré vám poslúžia ako rebrík.

Vylezte hore a vytvorte si lanový most pomocou zvonu, ktorý visí vyššie (obr.2). Vyšplhajte sa k nemu a všetko sa začne rozpadávať. Lara sa zachytí dreveného hranolu a jedna ruka sa jej zošmykne dole. Stlačte klávesu [E], aby sa znova prichytila. Vylezte na hranol, prebalansujte sa na jeho druhý koniec a preskočte na plošinu vľavo. Zavolá vám Reyesová, ktorá vás informuje o tom, že aj keď robili čo sa dalo, stráž nepriateľov nezastavili a teraz sa blížia k vám. Pokračujte ďalej a preskočte na ďalší drevený „chodník“. Preskočte na rozbité schody a chytro stlačte [E], aby ste sa zachytili s cepínom o skalu. Vylezte najvyššie ako sa dá, zdolajte vyvýšenú plošinu a preskočte na mriežkovanú stenu, ktorou sa môžete vyšplhať hore. Pristúpte v rozbúranej miestnosti ku kolíku vľavo a do skaly udrie blesk. Vytvorí sa typ skaly, na ktorý sa dá šplhať. Najskôr si vytvorte cez túto skalu lanový most, potom sa zachyťte cepínom a preskočte na skalu vľavo. Ak ste sa o ňu prichytili, stlačte klávesu [shift] a Lara sa skaly pustí. Následne na to sa ňou zachyťte o skalu nižšie a začnite liezť doprava nahor. Dostanete sa do skaly, v ktorej sa nachádza ohnisko.

Pokračujte ďalej cez naklonenú plošinu a vyskočte na tyč pripevnenú o skalu. Z nej preskočíte na mriežkovanú stenu. Lezte hore, prerúčkujte doprava a vylezte až na vrch.

Animácia: Mathias oznamuje kráľovnej Himiko, že jej priviedol telo pre jej dušu, aby sa vrátila do smrteľného sveta. Mŕtva Himiko pozdvihne hlavu a začne svoj proces. Okolo slnečnej kráľovnej vznikne modré pole, ktoré vstupuje do Sam. Lara sa do nej pokúsi streliť šíp, no ten vzápätí po výstrele odfúkne preč. Počuť už len samé výkriky.

Po animácii sa musíte dostať ku Sam. Zoskočte dole a pripravte sa na posledné boje s banditami. Znova môžete strieľať do vybuchujúcich džbánov. Potom, čo sa Lara zachytí s cepínom o skalu, aby ju neodfúklo, príde stráž, ktorú zavalí stena. Odbočte doprava, zdolajte vyvýšenú plošinu a bežte dole. Čakajú tam banditi. Ak ich postrieľate, bežte ďalej. Časť skaly sa zrúti. Preskočte najskôr na skalu v strede, z nej preskočte na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom. Vylezte nahor a pokračujte rovno. Príde veľký strážnik a pozabíja banditov. Teraz budete na rade vy.

Boj so strážnikom:

Ak na vás zaútočí, uskočte a streľte mu do chrbta - do oblasti kde nemá brnenie. Neskôr spadne na zem a keď sa vám ukáže ikona, pristúpte k nemu a stlačte [F]. Potom, čo sa vám ukáže v animácii ikona stlačte [F] znova. Opakujte postup niekoľkokrát. Ak mu helma spadla dole, môžete mu strieľať do hlavy. Ak sa vám ho podarilo omráčiť pred smrťou, stlačte pri ňom klávesu [F], ktorú budete stláčať opakovane aj v animácii. Nakoniec klávesu [E]. Ak ste ho zabili, prehľadajte mŕtve telá a bežte ku Sam.

Boj s Mathiasom:

Tentokrát sa vás bude pokúšať zastaviť Mathias. Keď k vám bude bežať, strieľajte doňho. To ho nezastaví a odhodí vám zbraň z ruky. Lara si vytiahne cepín a za pomoci dobre načasovaného stlačenia klávesy [F] ho do Mathiasovho chrbta zapichnete. Ani to ho však nezastaví: vytiahne si ho a bude vás s ním chcieť zabiť. Stláčajte klávesu [E], aby ste sa si cepín od hrdla oddialili. Keď si Lara zoberie zbrane, strieľajte do Mathiasa kým nespadne... .

Záverečná animácia: Lara prichádza k mŕtvole Himiko, do ktorej srdca pichne horiacu pochodeň. Modrá žiara prestane vstupovať do Sam a Himiko vybuchne. Lara pristúpi ku Sam, ktorá je v poriadku. Ubezpečuje ju, že je po všetkom. Zrazu mračná nad ostrovom začínajú prebíjať lúče slnka... Lara znesie Sam k člnu stroskotancov, ktorých ubezpečuje, že je už všetko v poriadku. Stroskotanci konečne odchádzajú z ostrova preč.

Plavia sa na lodi a k Lare pristúpi námorník, ktorý ju utešuje, že za chvíľu budú doma. Lara z úsmevom potichu odvetí, že domov nejde...

Po záverečných titulkoch sa môžete ešte vrátiť na ostrov alebo kliknúť na možnosť Extra, v ktorej vás čakajú odomknuté predmety.

 
Kurtis
25. 11. 2013 17:07
Prečítané 5894

Priemerné hodnotenie: žiadne hlasyDiskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Rise of the Tomb Raider   (Bmatias, 1. 2. 2017)

TressFX Hair funkcia   (Kurtis, 1. 3. 2013)

Multiplayer   (Kurtis, 21. 2. 2013)

Návod č.1 - Úvod (Scavenger`s Den)   (Kurtis, 16. 3. 2013)

Zberateľské kúsky   (Kurtis, 17. 2. 2013)

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk