Hlasovacie weby

Reklama

Návod č.22 - Bez stopy (Cliffside bunker)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderLara pokračuje cestou na loď Endurance, v ktorej neskôr nachádza zraneného Alexa. Ten dáva Lare šancu na útek z vraku plného banditov. Nakoniec sa Lara vráti s potrebným náradím na opravu člnu naspäť, do tábora stroskotancov. V druhej časť návodu pre misiu Bez stopy (angl. Gone Missing) obsahuje kompletné prejdenie lokalizácie Cliffside bunker - Bunker v útese.


Lokalizácia: Bunker v útese (Cliffside bunker)

Keď vyjdete von, úplne vľavo za stromom bliká prvá keška v tejto lokalizácii. Vedľa kolíka, za pomoci ktorého si vytvoríte lanový most, odtrhnite rastlinu. Úplne napravo sa nachádza táborisko, vedľa ktorého ležia súčiastky. Vráťte sa ku kolíku a vytvorte si lanový most cez rozbitú stenu bunkru pred vami. Zachyťte sa o stenu cepínom a začnite liezť doprava. Preskočte a zachyťte sa o železnú tyč pripevnenú na stene, prerúčkujte doprava a vyskočte na týč pripevnenú nad vami. Znova rúčkujte doprava, preskočte na skalu a zachyťte sa cepínom. Prelezte cez ňu doprava a preskočte znova na tyče. Prerúčkujte doprava a na konci sa vyšplhajte do bunkru.

Pred vami na stene je zavesená látka, na ktorej je zobrazená 8-cípa hviezda. Zapáľte ju a spustíte si výzvu Pôvodný obyvatelia (angl. Previous Inhabitants), v ktorej máte za úlohu zničiť 4 vlajky. Napravo sa nachádzajú súčiastky. Zoberte ich a pokračujte cez dieru v stene. Na jej konci začujete hlas banditov. Keď vyleziete z diery, zabite tichým spôsobom banditu pred vami. Zoberte šípy a schovajte sa za zviazané trubice. Pripravte sa na boj.

Postupovať môžete aj takto: Počkajte až začnú banditi vyťahovať hore predmet. Zamierte do železa nad ním a streľte. Predmet by mal spadnúť, spôsobiť výbuch a zabiť banditov pod ním. Vtedy sa začne paľba a vám nezostáva nič iné ako banditov pozabíjať. Zostaňte zatiaľ stále schovaný za zviazanými trubicami. V prípade, že budete nútený svoj kryt opustiť, po ukončení boja sa sem vráťte. Napravo od tohto krytu je druhá keška. Popozerajte sa po okolí, pozbierajte náboje a prehľadajte mŕtve telá.
Vyjdite po schodoch, zoberte náboje a zo stola dokument. Vľavo sú otvorené dvere. Vojdite do nich a schovajte sa za stenu. Z vyšších schodov, ktoré sú za ňou, vám začne bandita púšťať dole červený sud. Streľte doň skôr, než sa dostane dole a pozabíjajte banditov. Zostaňte schovaný a po boji vyjdite hore schodmi. Môže sa ešte stať, že zdola prídu banditi. Choďte najskôr do miestnosti vľavo a zoberte odtiaľ súčiastky a šípy. Vyjdite z nej, choďte rovno a schovajte sa za múr. Prídu ďalší banditi.

Pozn. Počas boja znova zostaňte namieste, nikam neodchádzajte pokiaľ sa vám dá. Ak odídete vráťte sa do miesta, kde je múr aby ste mohli pokračovať v návode a nestratili sa.

Po boji preskočte na druhú stranu a zabočte do miestnosti vľavo. Zoberte odtiaľ náboje, šípy a súčiastky. Vyjdite von. Hore na vás čaká bandita. Zabite ho a preskočte cez tyč na rebrík. Vylezte po ňom. Hore na vás už čakajú banditi. Stačí, ak strelíte do červeného suda pri nich. Prehľadajte mŕtve telo, choďte cestou doprava a preskočte na plošinu k súčiastkam. Pri nich je ešte oranžová truhlica. Vedľa je trubica, cez ktorú možno prebalansovať na druhú stranu.
Nachádza sa tam oranžová truhlica a truhlica so súčiastkami. Obe otvorte a pozrite sa doprava, do stredu steny. Visí na nej opäť vlajka s 8-cípou hviezdou. Aby ste vlajku zapálili streľte do nej ohnivý šíp. Následne na to sa prebalansujte cez potrubie naspäť a preskočte na plošinu, z ktorej ste sa vyšplhali po rebríku pokračujte rovno.

Nájdete tam dvere, ktoré poslúžia ako naklonená plošina. Preskočte na visiacu drevenú „klietku“, konkrétne sa zachytíte iba jej železa. Prerúčkujte doprava, vylezte do klietky, z nej na strechu domu. Otočte sa o 180 stupňov. Na stene uvidíte znova vlajku s 8-cípou hviezdou. Zapáľte ju, otvorte oranžovú truhlicu vedľa nej a prehľadajte mŕtve telá v okolí. Vpravo je stena, pred ktorou je rozbitý stĺp. Naľavo od tohto stĺpa leží keška. Zoberte ju, pristúpte k predmetu omotaným lanom a zoskočte dole. Nájdete nové táborisko. Vedľa neho je dokument od Alexa. Otočte sa doľava a uvidíte nákladne auto, nad ktorým je elektrický stĺp. Keď naň zamierite bližšie s lukom [Y], môžete tam zbadať poslednú štvrtú vlajku pre výzvu (obr.1).

Streľte do nej ohnivý šíp a pristúpte k nákladnému autu. Naľavo od neho je rastlina. Odtrhnite ju a za autom, úplne na konci pri stene, je truhlica s relikviou. Vráťte sa naspäť k táborisku. Naľavo od neho sú škatule. Vedľa nich je rastlina a za nimi keška. Vytvorte si pomocou kolíka na konci skaly lanový most strelením šípu s lanom do skaly pred vami. Skĺznite sa po lane dole a vyšplhajte sa nahor. Naľavo je skala, za ktorou je ďalšia keška. Spustite sa neskôr po lane na loď Endurance. Keď sa lana pustíte ocitnete sa medzi rôznymi drôtenými “krabicami“ a modrými sudmi.
Vylezte odtiaľ a uvidíte na palube dvoch malých a jedného väčšieho banditu. Pozabíjajte najskôr tých menších. Väčšieho banditu môžete zabiť nasledovne: keď k vám príde bližšie a bude sa vás snažiť udrieť, uhnite sa mu kombináciou kláves do strán + [shift]. Hneď na to stlačte [F]. Lara pichne banditu šípom. Potom mu streľte do hlavy (napr. brokovnicou). Ak ste postupovali správne, privediete banditu do chvíľkového bezvedomia. Stlačte pri ňom [F], aby ho Lara odrela cepínom. Opakovane stláčajte dobre načasovane túto klávesu keď sa vám ukáže ikona.
Po jeho zabití ho Lara prehľadá a zoberie mu nástroj na lezenie – Rope ascender, ktorý sa stáva vašou novou výbavou a bude vám pomáhať zdolávať lanové mosty. Najskôr si však nové vybavenie vyskúšajte na visiacom ťažkom predmete omotanom okolo lana vľavo hore. Streľte najskôr šíp s lanom do lana predmetu, následne na to opakovane stláčajte klávesu [E]. Predmet sa posunie, spadne, rozbije podlahu a tým vám umožní vstup do lode.

Poberte náboje v okolí a skočte dnu. Bežte rovno po chodbe. Lara si hovorí že je znova na lodi... Neskôr sa spúšťa animácia, v ktorej Lara vojde do svojej izby a zoberie z dvierok poličky fotografiu. Po animácii by mal pri vašich nohách ležať dokument. Prečítajte si ho, vyjdite von a pokračujte po chodbe. Natrafíte na banditov. Jeden je pri vás, druhý v druhej časti lode. Zabite ich a spuste sa po lane dole, do druhej časti rozbitej lode.
Choďte ďalej, skočte dole do vody a znova pokračujte rovno. Ozve sa vám Alex. Nakoniec natrafíte ma miestnosť, za ktorou je on. Cestu k nemu vám budú brániť spadnuté drôty pod prúdom.
Otočte sa teda o 180 stupňov, pred vami hore by mal byť malý žeriav s lanom. Streľte do tohto lana šíp s lanom a stláčajte opakovane klávesu [E], aby ste si žeriav pritiahli k sebe. Zrazu zistíte, že jeho pohyb pri konci blokujú trubice. Lara vám oznamuje, že ak by sa dostala nahor, dokázala by to uvoľniť. Žeriav má na oboch stranách pripevnené rebríky. Ak sa postavíte na schody, ktoré smerujú k Alexovi, z tejto strany to je pravý rebrík, na ktorý musíte skočiť.
Žeriav sa posunie. Pristúpte k vchodu, ktorým ste do miestnosti prišli a znova streľte šíp s lanom do lana žeriavu. Skočte znova na pravý rebrík. Posuniete si žeriav tak, že sa budete môcť po rebríku vyšplhať nahor k potrubiu. Alex sa vám za ten čas bude ospravedlňovať, že vás sem dotiahol. Pri potrubí stláčajte klávesu [F]. Nakoniec sa vám ho podarí uvoľniť. Spadnete dole. Alex vám oznamuje, že je ospalý. Lara sa k nemu musí dostať. Skočte na pravý rebrík. Znova si posuniete žeriav. Potom si ho vystrelením šípu s lanom pritiahnite bližšie k spadnutým drôtom. Skočte teraz na ľavý rebrík, aby ste žeriav posunuli doprava. Odtiaľ znova pristúpte ku vchodu, z ktorého ste sem prišli a pritiahnite si žeriav k sebe. Skočte na ľavý rebrík. Žeriav ste si posunuli do stredu. Pristúpte k spadnutým drôtom a pritiahnite si žeriav k sebe. Ten prichytí drôty. Preto vám stačí prísť ku vchodu, z ktorého ste do miestnosti prišli a pritiahnuť žeriav k sebe. Ten so sebou vytrhne drôty a môžete bežať k Alexovi.

Animácia: Lara prišla k Alexovi, ktorého nohu privalilo potrubie. Má so sebou náradie a hovorí Lare, že konečne na ňu urobil dojem. Prídu banditi. Alex strelí do potrubia, ktoré vybuchne a všetko sa rozhorí. Alex už vie, že už nemá šancu sa odtiaľ dostať. Podáva preto nástroje Lare a dáva jej šancu na útek.

Po animácii začne všetko vybuchovať. Bežte rovno, preskočíte na lano a stlačte klávesu [E], aby ste s novým vybavením z vybuchujúceho vraku lode čo najrýchlejšie ušli. Spustí sa kratšia animácia, po ktorej vyjdite hore schodmi.Dostali ste sa do dobre známej časti lode, v ktorej ste zabili veľkého banditu. Vylezte na krabice vpravo hore a odíďte z lode cez lano preč. Nezabudnite pri tom použiť nové vybavenie [E], ktorým sa rýchlejšie dostanete nahor. Odtiaľ sa dostaňte ďalším lanovým mostom (ktorý ste si vytvorili) hore k táborisku. Zo strechy zhoďte ťažký predmet omotaný lanom tak, že do lana strelíte šíp s lanom a začnete stláčať klávesu [E]. V zemi sa vám tak vytvorí diera. Skočte do nej. Spustí sa animácia, v ktorej zoberie Lara zo stola dokument. Keď ho prečítate, vypáčte dvere, nad ktorými bliká svetlo. Dostali ste sa do oblasti, v ktorej po vás strieľali banditi.

Choďte dole doprava. Pred vami je škatuľa, nad ktorou sú dvere omotané lanom (obr.2). Streľte do tohto lana šíp s lanom. Potom stláčajte klávesu [E]. Dvere sa vám otvoria a vy za pomoci spomínanej škatule vyskočte dnu. Zapáľte v miestnosti sieť so súčiastkami a otvorte zo stola truhlicu s relikviou. Ak ste tak urobili zoskočte z miestnosti. Choďte doľava a odíďte z miestnosti cez dieru v stene, ktorou ste sem dávnejšie prišli. Dostávate sa do miestnosti, ktorá má napravo na rozbitej stene omotané lano okolo plechu. Vytrhnite za pomoci lana zničenú stenu a vyjdite von.
Úplne napravo pod stromom leží truhlica s relikviou. Za stromom je skala, za ktorou je na vreciach umiestnený kus mapy. Zoberte ho a mapa sa vám aktualizuje.
Otočte sa o 180 stupňov a zoberte rastlinu. Neďaleko je kolík. Vytvorte si cezeň most. Prelezte ku skale, zoskočte z lana dole a vydajte sa popod skaly pred vami.

Lokalizácia: Pláž s vrakmi (Shipwreck Beach)

Keď vyjdete von a pôjdete rovno, vľavo pri skale znova natrafíte na zničenú stenu držiacu sa plechoch omotaných okolo lana. Vytrhnite túto stenu, zoberte oranžovú truhlicu za ňou a cez lano sa vytiahnite nahor. Skôr než zabijete banditov, otočte sa o 180 stupňov a skočte dole. Pri skale vpravo bliká GPS keška. Pokračujte ďalej po chodníku tak, že obehnete skalu. Všimnite si, že pred vodopádom je skala, na ktorej sú súčiastky. Zoberte ich, zdolajte vyvýšenú plošinu vedľa nich. Pozabíjajte banditov a prehľadajte ich mŕtve telá. Na koniec sa spustite lanovými mostmi až pred tábor stroskotancov. Vráťte sa k nim spustí sa animácia.

Animácia: Lara podáva Reyesovej potrebné náradie na opravu lode. Stroskotanci sú prekvapení z jej návratu. Nepočítali, že z vybuchujúceho vraku lode Endurance sa ešte niekto vráti živý. Lara im smutne odpovie, že Alex už také šťastie nemal. Keď sa všetci navečerajú, Whitman premýšľa o tom, aký z toho bude skvelý príbeh až Reyesova opraví čln a z ostrova sa dostanú živí. Sam zase, že o Himiko už nebude chcieť nič počuť. Reyesová stroskotancov informuje, že bude dobré, ak s člnom vyplávajú po prílive. Lara ju upozorňuje že to nebude možné... Neskôr sa chce Lara vydať k ruinám, aby zistila, čo spôsobuje búrky. Reyesová jej odvetí, že aj keď sa nevráti, stroskotanci vyplavia na more bez nej. Sam to ihneď zamieta.

 
Kurtis
11. 11. 2013 10:35
Prečítané 4809

Priemerné hodnotenie: žiadne hlasyDiskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk