Hlasovacie weby

Reklama

Návod č.21 – Bez stopy (Shipwreck Beach)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderLara sa vracia na loď Endurance za Alexom, ktorý už mal byť s potrebným náradím na opravu člnu dávno naspäť. V prvej časti návodu pre misiu Bez stopy (angl. Gone Missing) sa cestou na vrak bývalej lode popozeráme po okolí v lokalizácii Pláž s vrakmi (angl. Shipwreck Beach).


Lokalizácia: Pláž s vrakmi (Shipwreck Beach)

Po animácii sa ocitávate pri táborisku, v ktorom si môžete vylepšiť schopnosti a zbrane. Neskôr vstaňte a porozprávajte sa s preživšími stláčaním klávesy [E], až kým vás nepošlú splniť si svoj cieľ – dostať sa na loď Endurance a nájsť Alexa. Vydajte sa teda nasledujúcou cestou. Od Jonaha (to je preživší, ktorý vám podaroval luk) zoskočte dole a pokračujte cez drevá pri plote, na ktorých je plachta, potom cez dve steny. Natrafíte na sieť so súčiastkami, ktorú zapáľte. Choďte pomaly ďalej, pred dreveným mólom zastaňte a pozrite sa na pobrežie vpravo dole.
Pri vode uvidíte ležať mínu v piesku. Rozstreľte ju, začnete/aktualizujete výzvu Mínolovkyňa (angl. Mine sweaper). Potom zíďte dole a pozrite sa pod mólo. Nájdete tam kešku. Vyjdite opäť nahor, zoberte spred móla šípy a prejdite na jeho koniec. Hra vám dá nápovedu, že s novým lukom si budete môcť vytvárať lanové mosty aj za pomoci skál alebo miest, na ktoré sa dá šplhať. Streľte preto šíp s lanom do rozbitého múru pred vami (na vrchu múra je drevený plot) a prešplhajte sa k nemu. Na konci stlačte [E], aby ste sa zachytili a začali šplhať. Hneď potom ako sa na múr vyšplháte, preskočte cez naklonenú plošinu na tyč, cez ktorú preskočíte na železnú plošinu. Ozve sa Alex.

Vpravo dole vo vode uvidíte plávať mínu. Rozstreľte ju pre aktualizovanie výzvy. Preskočte na naklonené železo pred vami. Pokračujte na železnú plošinu, ktorá má nad sebou vetraciu šachtu a omotané lano. Pokračujte úplne doprava. Na konci je drevený plot, pred ktorým je vstup do miestnosti (pre prehľadnosť v návode pozeraj obr.1).
Vojdite dnu a zoberte zo stola truhlicu s relikviou. Vyjdite z miestnosti von. Napravo od vetracej šachty je drevená doska, ktorá vypĺňa dieru a slúži ako most. Skočte do diery a bežte k ľavému rohu. Je tam s stôl s ďalšou truhlicou s relikviou. Keď si ju prezriete, otočte sa o 180 stupňov a zbadáte nahnutý železný hranol smerom nahor (je umiestnení v diere). Vyskočte naň, prebalansujte až na jeho vrch a opäť vyskočte na železnú plošinu vyššie. Pred vami sa nachádza vyvýšená plošina. Vyšplhajte sa cez ňu na vrch.

Otočte sa hore znova o 180 stupňov, uvidíte na stožiari visieť sieť so súčiastkami. Vľavo sa nachádzajú dva stĺpy. Vedľa jedného je truhlica so súčiastkami. Choďte od tohto stĺpa doprava a preskočte na skalu. Zoberte z nej kešku a preskočte naspäť. Vyšplhajte sa po stožiari, na ktorom visia súčiastky. Medzeru medzi dvoma rebríkmi preskočte (2x[medzerník]). Zoberte odtiaľ kešku a zíďte po rebríku o jeden stupeň nižšie. Prerúčkujte doprava a vyskočte na plochu, pod ktorou visia šípy. Odtiaľ sa spuste po lane dole.

Zbehnite najskôr dole kopcom a zoberte zo skaly súčiastky. Na budove sú banditi, ktorí sa rozprávajú o tom, ako Lara zabila bratov banditu, ktorý sa vydal na loď Endurance. Potom sa vráťte hore kopcom do miesta, kde ste zoskočili z lanového mosta. Vedľa horiaceho suda je naklonená plošina, z nej preskočte na zničený stĺp. Z neho preskočte a zdolajte vyvýšenú plošinu, ktorou sa dostanete hore, odkiaľ ľahšie pozabíjate banditov. Zoskočte dole a vydajte sa za budovu doprava.

Hneď pri plote sa pozrite do vody doprava kde uvidíte plávať mínu pri skalách a troskách lode. Pokračujte cez chodník za budovou na koniec. Uvidíte tam vedľa dreveného plota helmu zavesenú na paličke, ktorá je zapichnutá v zemi. Stlačte pri helme klávesu [E], odomknete/aktualizujete výzvu Vykrádač mohýl (angl. Cairn raider). Vráťte sa po ceste naspäť a znova popreskakujte do miesta, v ktorom ste strieľali po banditoch. Odtiaľ preskočte na plošinu so sudmi, ktorá má na konci pripevnený hranol. Prebalansujte sa na jeho koniec a preskočte do budovy.
Preskočte cez naklonenú plošinu na drevá, o ktoré sa zachytíte a vyšplháte nimi nahor. Pokračujte v ceste, na konci natrafíte na trčiace drevo (pred ním hore je drôtený plot). Skočte na drevo a po posunutí sa môžete vyšplhať na strechu (dieru medzi drevami a strechou preskočte [medzerník]). Pred vami by sa teraz mala nachádzať stena, na ktorú môžete šplhať za pomoci cepínu. Vyšplháte sa tak úplne na vrch budovy, odkiaľ vedie lanový most. Choďte až ku koncu budovy, kde sú mierne naklonené drevá.

Otočte sa doprava a pozrite dole, uvidíte oranžovú truhlicu. Zoskočte k nej a otvorte ju. Otočte sa o 180 stupňov a vojdite do miestnosti, z ktorej z podlahy otvoríte truhlicu s relikviou. Vyskočte opäť na vrch budovy a zoskočte lanovým mostom nadol (pre prehľadnosť v návode pozeraj obr.2). Po zoskočení prídu na skalu banditi. Schovajte sa za múr a zabite ich. Choďte potom doprava a zoskočte do vody. Uvidíte v nej plávať červenú bóju. Prídu banditi ktorých pozabíjajte. Vydajte sa od bójky doprava. Kráčajte tesne popri vysokej skale a natrafíte na blikajúcu kešku. Trocha nižšie na kopci budete môcť vidieť súčiastky. Vráťte sa k červenej bóji. Tentokrát sa vydajte tesne popri vysokej skale doľava, povyskakujte na menšie skaly a pristúpte k dvom tenkým stromom. Nájdete tam ďalšiu kešku. Za týmito stromami je skala, za ktorou sú súčiastky.

Zapamätajte si toto miesto (ešte sa sem vrátite). Vráťte sa k červenej bóji a zhoďte ju dole vodopádom (obr.3). Môžete pri tom využívať šíp s lanom tak, že strelíte do lana bóje, aby ste ju od skaly trocha odtiahli. Následne ju obíďte a pristúpte k nej. Stláčaním klávesy [F] ju odstrčíte. Vráťte sa teraz do miesta, z ktorého ste zobrali súčiastky a pozrite sa dole. Uvidíte lanový most. Pokúste sa naň skočiť. Dostanete sa do dobre známeho miesta.
Choďte dole pod vodopád a nájdete tam bójku. Dostaňte ju na breh ku skalám (nie na breh ku budove). Za vysokou skalou na brehu vpravo je drevená plošina. Prisuňte pod ňu bójku tak, aby ste na ňu mohli z bójky vyskočiť (obr.4). Zoberte z plošiny kešku a otvorte oranžovú truhlicu. Otočte sa o 180 stupňov a pozrite sa dole do piesku. Zbadáte pri vysokej skale vľavo mínu.

Zničte ju a pristúpte do miesta, kde ležala. Choďte tesne popri vysokej skale doľava a uvidíte v skale dieru. Vyskočte do nej a zoberte náboje a na konci ďalšiu kešku. Zoskočte dole a choďte tentokrát tesne popri skale doprava. Natrafíte na krabicu so súčiastkami. Zatiaľ sa ešte nevracajte, ale pokračujte v ceste ďalej. Na rozcestí si vyberte ľavú cestu kde natrafíte na blikajúcu kešku. Zoberte ju, choďte trocha rovno a rozstreľte ďalšiu mínu. Vráťte sa naspäť k plošine, pod ktorú ste si prisunuli bóju. Cestou môžete ešte zostreliť s ohnivým šípom sieť so súčiastkami.
Naľavo od plošiny sú skaly, ktoré vám bránia vstúpiť do mora. Keď sa pozriete za ne, uvidíte vo vode plávať mínu. Rozstreľte ju. Ak ste postupovali aj podľa našich predošlých návodov, výzvu máte dokončenú. Dostaňte sa teraz znova tou istou cestou opäť na vrch budovy, odkiaľ sa spustíte lanovým mostom dole. Otočte sa doprava a všimnite si, že za stromom vpravo je vyvýšená plošina. Zdolajte ju a pod stromom uvidíte ďalšiu mohylu pre výzvu Vykrádač mohýl (angl. Cairn raider).

Vráťte sa naspäť k miestu, kde ste zoskočili z lanového mosta a preskočte na skalu, ktorá má kamenný bunker s dverami. Vypáčte dvere a za nimi je cesta, ktorá vedie k tajnej hrobke. Choďte dnu a zo stola otvorte truhlicu s relikviou. Vylezte po rebríku nahor. Pokračujte do miestnosti vľavo. Otvorte z nej skriňu, zoberte náboje, vyjdite z nej a pokračujte rovno. Dieru preskočte a zachyťte sa cepínom o skalnatú stenu. Vyšplhajte sa nahor a podlezte zbúrané kamene. Dostanete sa k vyvýšenej plošine. Ak sa vám dá zoberte z pred nej náboje a zdolajte ju. Následne na to vyjdite hore, dostanete sa do miestnosti. Vľavo zapáľte sieť so súčiastkami. Neďaleko nej je stôl, na ktorom je truhlica s relikviou. Vpravo otvorte ešte oranžovú truhlicu, vypáčte skriňu a pokračujte ďalej. Vlezte do diery v stene a prejdite až na koniec tunela. Keď z neho vyjdete ocitnete sa pri tajnej hrobke – The Flooded Vault (Zatopený bunker). Návod tejto tajnej hrobky pripravujeme v samostatnom článku.

Keď hrobku dokončíte vracajte sa rovnakou cestou naspäť. Odlišnosť cesty môže spočívať len v jednom prípade, a to že nebude musieť podliezať zvalené skaly, ale môžete si prestreliť brokovnicou dosky a tak si vytvoriť cestu, ktorou skaly obídete. Ak ste vyšli von z dverí, pokračujte doľava. Vedie tam most. Prejdite cez neho a potom rovno. Pristúpte až k okraju skaly a preskočte na drevenú tyč, ktorá je súčasťou stožiaru vraku lode. Prebalansujte na plošinu. Z nej si vytvorte lanový most strelením šípu a lana do skaly, na ktorú sa dá vyliezť s cepínom (pre lepšiu prehľadnosť si zapnite inštinkt preživšieho klávesov [Q]). Spustite sa cez lano dole, pri skale sa zachyťte cepínom a vylezte nahor. Choďte rovno doľava kde uvidíte dokument. Keď ho zoberiete, vyskočte na strechu nad vami a zoberte súčiastky. Bežte popod skaly a dostaňte sa tunelom na koniec.

 
Kurtis
4. 11. 2013 10:35
Prečítané 4701

Priemerné hodnotenie: žiadne hlasyDiskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk