Hlasovacie weby

Reklama

Návod č.15 – Jedna za všetkých (Shantytown - Geothermal caverns)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderLara sa snaží dostať do paláca popod most, zatiaľ čo jej Conrad Roth robí ostreľovača. Namiesto toho však skončí v jaskyni, v ktorej nájde Mathiasa ako robí ohnivý rituál na Sam. Lara sa mu to pokúsi prekaziť, no nemá dostatok síl, aby sa ubránila banditom. Potom čo Mathias zapáli dosky poukladané pod Sam, začne fúkať silný vietor ktorý plamene zahasí. Lara neskôr ujde banditom a pokúsi sa vyslobodiť posádku lode Endurance.


Lokalizácia: Chatrče (Shantytown), Ústie do jaskyne (Cavern Entrance)

Po animácii pozbierajte z veže náboje a poprezerajte telá mŕtvych banditov. Prejdite do druhej veže cez jeden z lanových mostov. V druhej veži môžete opäť prehľadať banditov. V prípade že ste si vybrali druhý alebo tretí lanový most, vyjdite po rebríku o poschodie vyššie. Nachádza sa tam totiž ďalší lanový most, ktorý smeruje ku skale. Ako po ňom začnete šplhať, prídu dvaja banditi a jeden z nich sa vám bude snažiť prerezať lano. Lezte ďalej až ku koncu. Nakoniec sa mu to podarí a Lara začne padať.
Keď sa ukáže ikona ruky, stlačte rýchlo klávesu [E], aby sa Lara zachytila s cepínom o skalu. Spustí sa kratšia animácia, v ktorej po vás začne strieľať druhý bandita, oboch však zrazu niekto zastrelí.

Po animácii zistíte, že to bol Roth. Pokračujte úplne nahor a spustí sa ďalšia animácia, v ktorej máte možnosť Rotha vidieť. Lara sa sním dohodne, že zatiaľ čo ona sa bude prikrádať do paláca, Roth ju bude kryť a robiť jej ostreľovača.

Bežte rovno a preskočte na vyvýšenú plošinu, potom hore schodmi. Môžete počkať a vypočuť si rozhovor. Ozve sa pilot záchranného vrtuľníka z lode Trinity, ktorý začul správu S.O.S. Teraz je na ceste k vám.

Po rozhovore bežte do veže - objavíte nové táborisko. Môžete si v ňom vylepšiť schopnosti. Potom vyjdite z veže druhým východom a pokračujte cez rozbitý most. Preskočte miesto, kde je most rozbitý na dve časti a opäť sa ozve Roth. Pokračujte rovno. Za ten čas vás kapitán bývalej lode oboznamuje, že most, ku ktorému sa blížite je strážený a bude lepšie prechádzať popod neho. Zdolajte vyvýšenú plošinu, ktorá je umiestnená na budove za mostom vpravo a vojdite dnu. Popreskakujte drevené plošiny pred vami, aby ste sa dostali o poschodie vyššie tak, že by ste stáli pod mostom (vedľa vás by mali ležať modré sudy). Preskočte na prvú drevenú plošinu (tá sa nalomí). Z nej preskočte na kusy dreva vytvárajúce rebrík, ktoré sú pripevnené o drôtený plot visiaci pod mostom.  Prvé drevo sa zlomí, stlačte rýchlo klávesu [E], aby ste sa prichytili naspäť. Šplhajte hore, potom prerúčkujte doprava a opäť nahor. Pokračujte rovno (budete si môcť vypočuť rozhovor banditov, ktorí sa o vás rozprávajú). Na konci vás odhalí bandita, ktorého Roth odstrelí. Stlačte klávesu [E], aby ste sa prichytili o drevený hranol a prerúčkujte doprava.

Dostanete sa do miesta, kde hranol vyčnieva z mosta. Stlačte pohybovú klávesu dopredu, aby sa Lara na hranol postavila, preskočte s ňou potom na drevený hranol pred vami. Znova stlačte pohybovú klávesu dopredu, aby sa Lara vyšplhala na hranol a skočte na kusy dreva pripevnené na moste. Rúčkujte doprava. Predtým, ako budete chcieť preskočiť na kusy dreva na moste vpravo vám Roth oznámi, aby ste sa nehýbali. Chvíľu tam počkajte, až do kým Roth nezostrelí banditu, ktorý spadne z mosta. Preskočte dieru v moste a zachyťte sa o kusy dreva. Opäť počkajte kým Roth nezabije dvoch banditov, potom začnite znova rúčkovať doprava.  Roth vás zastaví ešte poslednýkrát a to pred časťou mosta, ktorá má dieru v plote. Ak zastrelený bandita z mosta spadne, Roth vám povie, že je vzduch čistý a že sa môžete vyšplhajte nahor.  Odrazu príde ešte jeden bandita, ktorý napadne Laru zozadu. Lara sním začne padať, no zachytí sa o drevá mostu. Stlačte rýchlo klávesu [E], aby sa Lara zachytila druhou rukou. Vyšplhajte sa po drevách ako po rebríku. Prídu ďalší banditi a Roth navrhuje útek.

Preskočte na strechu chatrče a z nej na chatrč vpravo. Ďalej na drevené plošiny, ktoré popreskakujte, potom skočte opäť na strechu chatrče. Z nej na skalu tak, aby ste sa o ňu zachytili cepínom. Vyšplhajte sa hore.  Vstúpte do jaskyne (Lara zatiaľ Rothovi sľubuje, že z paláca ostatných privedie). Pokračujte cez vodu v jaskyni. Potom choďte popri sviečkach v skale rovno, až vojdete do miestnosti.
Najskôr si vyberte cestu doľava a choďte dole schodmi. Na konci odtrhnite rastlinu, vráťte sa naspäť a vyberte si cestu vpravo. Vybehnite hore schodmi.

Animácia: Mathiasa sa snaží urobiť ohnivý rituál so Sam. Lara sa mu to pokúsi prekaziť, no nemá dostatok síl aby sa ubránila toľkým banditom. Tí ju začnú udierať a pritom jej vytknú smrť Vladimíra, ktorého Lara zabila v sebaobrane. Mathias ich však zastaví a nechá si Laru priviesť k bližšie sebe. Potom sa pokúsi dokončiť to, čo začal. Zapáli dosky poukladané pod zviazanou Sam, no v tom začne fúkať silný vietor, ktorý plamene uhasí. Mathias sa začne radovať no zároveň oznamuje Lare, že je s ňou koniec. Keď ju banditi odvážajú preč, pokúsi sa ich zneškodniť. To však nestačí, a preto skočí do krvavej rieky, aby sa im schovala.

Lokalizácia: Geotermálna jaskyňa (Geothermal caverns)

zdroj mapy: www.tombraiders.net

Lare ostal iba luk. Choďte rovno, potom hore kopcom. Natrafíte na mŕtveho muža, pri ktorom sú šípy - zoberte ich. Za ten čas ste si mohli všimnúť, že pred vami uniká plyn. Streľte doň ohnivý šíp, vytvoríte si tak cestu ďalej. Pokračujte rovno, natrafíte na nové táborisko. Vedľa neho je sieť so súčiastkami, dokument a šípy. Vydajte sa cestou, ktorá vedie od týchto šípov napravo, neskôr pomedzi skaly a opäť rovno. Spustí sa krátka animácia, v ktorej zavrú do miestnosti muža. Keď sa pozriete von oknom, zbadáte, že ho požierajú kanibali. Môžete do jedného z nich streliť, ostatní potom utečú.
Pokračujte doprava, neskôr dole kopcom. Keď zídete dole do miestnosti, zapnite inštinkt preživšieho [Q] a pozrite za na strop (obr.1). Vľavo pri skale, v ktorej sú okna (prišli ste odtiaľ) visí sieť podobná tej, v ktorej ste sa ocitli na úplnom začiatku hry po stroskotaní lode. Streľte do nej ohnivý šíp, spustíte si tak výzvu Firestarter  - podpaľač. Vzadu pred skalou (napravo od skaly, v ktorej svieti svetlo) môžete nájsť súčiastky (pre lepšiu viditeľnosť si môžete zapnúť inštinkt preživšieho. Potom choďte doprava poza kamenný „stĺp“. Vojdite do miestnosti so svetlom, choďte až na koniec a zoskočte dole.

Porozbíjajte krabice so súčiastkami a vráťte sa tou istou cestou naspäť. Napadne vás muž. Zabite ho a vyjdite z miestnosti. Odbočte doľava. Nájdete tam vchod, z ktorého uniká plyn (obr.2). Nemusíte doň streliť, no vojdite do miestnosti a zabite ďalšieho muža. Ale pozor! Ak vchádzate do miestnosti a máte zapálenú pochodeň, plyn vybuchne a vás odchodí dozadu (pochodeň si môžete zhasiť podržaním klávesy [Shift].
Na konci miestnosti s unikajúcim plynom je plošina, vyskočte na ňu, zoberte z nej kešku a súčiastky, potom sa otočte o 180 stupňov a zapnite opäť inštinkt preživšieho.

Pozrite sa na strop pred vami a rovnakým spôsobom zapáľte sieť pre aktualizovanie výzvy. Vyjdite z miestnosti s plynom a zabočte doľava (obr.2). Pôjdete chodbou, v ktorej sú zavretý ľudia. Tí vás prosia, aby ste ich trápenie skončili a radšej ich zabili. V tejto chodbe päť krokov pred druhým svetlom na stene bliká keška. Môžete použiť znova inštinkt preživšieho a všimnúť si ju, vrátane tretej siete pre výzvu Firestarter za svetlom (obr.3).
Naľavo od tohto svetla je plošina. Vyskočte na ňu, otvorte truhlicu so súčiastkami, zoskočte dole a pokračujte po chodbe ďalej. Na jej konci zbadáte šialeného muža. Zoberte šípy neďaleko plynu. Všimnite si, že ste sa vrátili opäť k mŕtvole muža, ktorého ste videli v animácii.

Keď obídete skalu za koncom chodby z ktorej ste prišli (kde uniká plyn), zbadáte plošinu s horiacimi sviečkami (obr.4). Vyskočte na ňu a otvorte truhlicu s relikviou. Zoskočte dole a choďte ku bráne, pri ktorej je ventil, z ktorého uniká malé množstvo plynu. Otvorte ho [E] - začne unikať väčšie množstvo plynu. Ustúpte o pár krokov dozadu a streľte doň ohnivý šíp. Brána sa rozbije a  vy môžete odísť z miestnosti. Ak ste vyšli hore schodmi, začujete rozprávajúcich sa banditov. Schovajte sa za skaly vpravo (obr.5). Odtiaľ môžete zobrať šípy, kešku, rastlinu a otvoriť oranžovú truhlicu.

Počkajte kým pristúpia dvaja banditi pod svetlo. Neskôr sa jeden pôjde pozrieť dolu, potom trocha počkajte. Akonáhle začne druhý bandita vykonávať potrebu o skalu, priblížte sa k nemu a zabite ho tichým spôsobom [F]. Potom stláčaním klávesy [E] (v prípade, že ste si v tábore vylepšili schopnosť, ktorá vám umožňuje bojovať s cepínom, postačí, keď stlačíte klávesu[F]). Následne na to utekajte dole schodmi a zbavte sa banditu rovnakým spôsobom alebo zásahom do hlavy. Môže sa však stať, že banditu nestihnete, lebo on vojde do miestnosti a potom bude utekať ďalej. Nechajte ho tak a bežte naspäť úplne hore schodmi, kde sa schovajte za kusy dreva (môžete zobrať šípy).

Opäť uvidíte dvoch banditov. Chvíľu počkajte, svetlo za nimi sa poškodí, preto sa jeden z banditov pôjde naň pozrieť. Najskôr zastreľte šípom do hlavy banditu, ktorý sedí, potom tým istým spôsobom zabite banditu, ktorý sa šiel pozrieť na svetlo.  Prezrite banditu, ktorý sedel a zároveň zoberte dokument ležiaci pri ňom. Prehľadajte telo aj druhého mŕtveho banditu a otvorte oranžovú truhlicu naľavo od schodov. Za truhlicou je plošina, na ktorú síce nemožno vyskočiť, no zato vám poslúži ako rebrík (obr.6).

Pristúpte po schodoch bližšie k tejto plošine a začnite liezť po drevách, ktoré má plošina napravo. Ak sa vám to už ďalej nepôjde, stlačte [medzerník], aby sa ste vyskočili na drevá, ktoré má plošina trocha vyššie. Hore zoberte z krabice kus mapy (aktualizuje sa vám mapa pre túto lokalizáciu).
A ako to funguje? Stlačte klávesu [TAB] a zobrazí sa vám mapa. Tentoraz s nenájdenými keškami, dokumentami a relikviami.  Zoskočte dole a choďte po schodoch úplne nahor.

Nájdete nové táborisko, kde zoberte šípy, súčiastky a otvorte truhlicu s relikviou (na stole, vedľa sviečok). Zíďte o kus nižšie a otvorte ventil z unikajúcim plynom. Trocha ustúpte a streľte doň ohnivý šíp. Uvidíte, ako sa krabica presunie pod vyvýšenú plošinu. Choďte k nej, zdolajte ju, prerúčkujte sa doľava a vyskočte. Choďte tesne popri krabiciach až do miesta, kde krabice nie sú. Pozrite sa dole, uvidíte dvoch banditov, ku ktorým prichádza tretí.

Keď budú všetci traja pohromade, streľte ohnivý šíp do unikajúceho plynu blízko nich (obr.7). Keď si zapnete inštinkt preživšieho, zbadáte štvrtú visiacu sieť pre výzvu - nad plynom. Zoskočte dole, prehľadajte telá mŕtvych banditov a pokračujte hore. Na konci otvorte oranžovú truhlicu a zoberte štvrtú blikajúcu kešku vedľa nej. Otočte sa doľava a vyskočte na bedňu, z nej sa vyšplhajte na skalu. Ak ste sa dostali hore, ocitáte sa pred ďalšou skalou, na ktorú sa dá vyšplhať.
Pred ňou je rastlina, potom sa otočte a zapnite inštinkt preživšieho. Nad skalou, v ktorej sú sviečky, je predposledná sieť pre výzvu. Ak ste ju zapálili vyšplhajte sa na skalu za vami. Potom pôjdete trochu rovno a vyskočíte na plošinu. Schovajte sa za skalu a za ňou môžete počuť banditov.
Opäť zapnite inštinkt preživšieho a všimnúť si poslednú sieť pre výzvu Firestarter  - podpaľač. Skôr než ju zapálite, zabite potichu zozadu banditu, ktorý stojí vedľa nej. Potom zapáľte sieť pre výzvu. Prehľadajte telo banditu a choďte popri stene, pri ktorej stál bandita úplne doprava. Budete si môcť všimnúť kľačiacich banditov.

Streľte ohnivý šíp do plynu, ktorý je za stojacim banditom (obr.8). Všetci banditi vyletia do vzduchu a vy sa tak vyhnete náročnejšiemu boju. Zoskočte z miesta, v ktorom stojíte dole a odtrhnite rastliny pri skale. Potom prehľadajte telá mŕtvych banditov a zoberte dokument ležiaci naľavo pod visiacou ženou.
Bežte doľava za skalu s visiacou ženou. Za riekou zoberte súčiastky a otvorte truhlicu s relikviou. Vráťte sa naspäť a  pokračujte hore schodmi vpravo - ak sa vám dá zoberte šípy. Pokračujte doľava okolo ventila, z ktorého uniká plyn. Pod skalou, v ktorej sú sviečky, je posledná keška a oranžová truhlica.  Vráťte sa naspäť k ventilu a streľte šíp s lanom do lana pripevneného vpravo na doske pred ventilom. Následne na to uvoľnite ventil, ustúpte od neho a streľte doň horiaci šíp. Vytvorí sa vám cesta ďalej. Vybehnite po schodoch hore a potom bežte rovno.

Neskôr sa pod vami prepadne zem a vy sa skĺznete do miestnosti zamorenej plynom. Bežte rovno, na konci vyskočte na plošinu. Ocitnete sa v miestnosti. Pred vami sú šípy a vy už teraz budete počuť Reyesovú. Pre zničenie banditov v miestnosti môžete postupovať nasledovne: Zostaňte skrčený za kusmi dreva a počkajte kým bandita s baterkou neodíde. Potom mu v diaľke strelíte šíp do hlavy. Jeden z banditov naľavo bude kráčať hore schodmi. Najskôr zabite šípom do hlavy banditu, ktorý sa z miesta nepohol, potom toho, ktorý kráča hore schodmi. Následne môže prísť ešte bandita so samopalom.

Animácia: Zbadáte tím okrem doktora Whitmana. Lara ich oboznamuje so smrťou Grima a taktiež, že záchranný vrtuľník je už na ceste. Po skončení máte za úlohu vyslobodiť posádku lode Endurance.

Za ten čas, čo sa Reyesová s ostatnými budú snažiť povoliť vrak helikoptéry, v ktorej sú uväznení, pozbierajte šípy a po prehľadajte mŕtve telá. Potom vyjdite schodmi vľavo, ktorými šiel bandita. Lara oboznamuje preživších, že našli Yamatai. Taktiež, že Mathias využíva Sam ako kľúč k niečomu. Ak ste vyšli hore schodmi, uvoľnite ventil a streľte doň ohnivý šíp. Po výbuchu však zem začína byť nestabilná. Vybehnite hore schodmi, úplne na vrch a cez plošinu, ktorú ste si výbuchom uvoľnili preskočte na vrak helikoptéry, v ktorej je posádka väznená. Zrazu zo skaly začne unikať plyn. Najskôr streľte ohnivý šíp do plynu, ktorý je bližšie k vám. Hneď nato do plynu, ktorý je ďalej. Lara začne padať, no Jonah ju zachytí. Zem sa prepadla a pod vami už je len oheň.

Prerúčkujte doprava, vyšplhajte sa hore a použite klávesu pre pohyb doprava. Tyč, ktorej ste sa zachytili sa odtrhla. Lara sa stihne zachytiť o železný predmet, no len jednou rukou. Stlačte klávesu [E] a rúčkujte doprava. Vylezte na vrak helikoptéry, kde začne vybuchovať plyn. Oba ventily uvoľnite, no na vrak už naspäť neskáčte. Najskôr streľte do plynu z pravého ventilu, potom z ľavého. Oslobodili ste posádku.
Teraz treba nájsť Witmana a Sam. Otočte sa dozadu a zoberte šípy. Opäť sa otočte a preskočte na žltú visiacu klietku. Vyšplhajte sa na ňu a z nej preskočte na ďalšiu. Ta sa posunie trocha nižšie. Prichyťte sa o ňu klávesou [E].  Vylezte na ňu a preskočte na plošinu. Choďte stále rovno.

Z vysielačky budete počuť Rotha. Vrtuľník tu bude za chvíľu. Neskôr sa ocitnete pred dverami, ktoré vypáčite cepínom [E].

 
Kurtis
23. 9. 2013 10:36
Prečítané 4084

Priemerné hodnotenie: žiadne hlasyDiskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk