Hlasovacie weby

Reklama

Návod: Tajné hrobky

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderTajné hrobky slúžia ako nepovinné vedľajšie misie. V nasledujúcom článku je samostatný návod pre všetkých osem tajných hrobiek.


Hrobka strateného dobrodruha
(Tomb of the lost adventurer)

Lokalizácia: Pobrežná džungľa (Coastal Forest) / zobraziť mapu

Popis: Vchod do tajnej hrobky sa nachádza pri moste, pod ktorým ste mohli zobrať relikviu. Pred vchodom sa taktiež nachádza dokument, ležiaci na drevenej krabici. Na to, aby ste mohli vykradnúť túto hrobku, musíte pozapaľovať všetky látky na stromoch, v ktorých konároch uviazlo lietadlo.

Návod:

Potom ako ste vošli do jaskyne si Lara zapáli pochodeň. Pred tým, ako prejdete cez vodopád, zoberte šípy. Ak ste prešli, pochodeň sa vám zahasila. Pred vami sa nachádzajú krabice, ktoré vám bránia v prechode ďalej. Zapáliť ich môžete niekoľkými spôsobmi:

1. Streľte do lampáša nad krabicami, škatule sa odpália.

2. Vystreľte ohnivý šíp do krabíc, tie sa následne na to zapália (vyžaduje pokročilé vybavenie, ktoré Lara získa v misii Open wounds - Otvorená rana)

3. Zapáľte si pochodeň pomocou kresadla a odpáľte s ňou krabice (vyžaduje pokročilé vybavenie, ktoré Lara získa v misii A road less traveled - Neprešliapaná cestička)

Po zničení zátaras pokračujte v ceste, dostanete sa do vody, cez ktorú vyjdete z jaskyne. Pred vami sa teraz bude nachádzať lietadlo uviaznuté na konároch stromov.

(Pozn. Ak už môžete strieľať ohnivé šípy, stačí, ak s nimi pozapaľujte všetky látky na stromoch)

Ľavé krídlo (z vášho pohľadu) lietadla drží strom, ktorý má okolo seba nejakú bielu látku. Blízko nej je lampáš. Ak teda nemáte žiadne z vyššie uvedených pokročilých vybavení, streľte doň. Látky spolu so stromom zhoria, lietadlo sa nakloní. Bežte teraz cez vodu doprava, zbadáte vyvýšenú plošinu, vedľa ktorej je vertikálne umiestnená doska, a je na nej pripevnená mŕtvola. Nad mŕtvolou visí ďalší lampáš, ktorý je pripevnený o túto dosku. Streľte doň, cez vyvýšenú plošinu sa dostaňte nahor a pomocou klávesy [F] postrčte do tejto dosky. Tá spadne na strom a odpáli na ňom látku, ktorá so stromom zhorí. Lietadlo spadne trošku nižšie. Vráťte sa k ľavému krídlu lietadla, pod ktorým zhorel strom, vyskočte naň a preskočte na plošinu za lietadlom. Na nej by mali byť položené na zemi lampáše. Zoberte si jeden z nich pomocou klávesy [E] a hoďte ho na látku okolo stromu, ktorý sa nachádza pod lietadlom (z vašej strany naľavo od krídla lietadla), pravým tlačidlom myši zameriavate, ľavým lampáš odhodíte. Pokúste sa byť presní tak, aby vám na zemi zostal aspoň jeden. Potom ako strom zhorí, lietadlo sa nalomí. Zostáva už len jeden strom, ktorý musíte zapáliť. Pokračujte teda doprava, zoskočte z plošiny a vyskočte na druhú. Nachádzajú sa na nej krabice, nad ktorými svieti lampáš. Rozstreľte ho. Miska pod ním sa zapáli a spadne na drevené dosky. Vyskočte na krabice, z nich na tieto dosky, aby sa ich Lara zachytila rukou. Dosky sa naklonia, miska sa rozhojdá k dreveným škatuliam. Lietadlo sa zlomí. Pusťte sa dolu [shift].

Ak máte granátomet postupujte nasledovne. Otočte sa doprava, kde tečie zo skaly voda. Je tam vstup do jaskyne - vojdite dnu. Hoďte granát do železných dosák. Budete sa môcť dostať do miestnosti plnej nábojov, oranžových truhlíc a truhlíc so súčiastkami.

Ak sa ešte granátom nestal súčasťou vášho vybavenia, skočte na strechu, pod ktorou miska odpálila škatule. Otočte sa smerom ku skale. Vedľa sôch sa nachádza vstup do jaskyne. Skočte doň a pokračujte v ceste. Dostanete sa do tej istej miestnosti plnej nábojov... .

Vráťte sa cez ľavé krídlo na plošinu, na ktorej sú poukladané lampáše. Zoberte jeden a hoďte ho do otvorených dverí časti lietadla, ktorá visí na stromoch. Krabice v ňom sa zapália. Zoskočte dole a cez prvú časť lietadla, ležiacu na zemi skočte do druhej. Vyskočte na ňu a na konci vám nalomená časť lietadla poslúži ako vyvýšená plošina, z ktorej preskočíte na strechu domu. V rozbitej miestnosti sa nachádza truhlica s pokladom... .

Hrobka nedôstojných
(Tomb of the unworthy)

Lokalizácia: Horská dedina (Mountain Village) | zobraziť mapu

Popis: Pamätáte si, ako ste mali ísť v jednej misií zobrať Rothov batoh do jaskyne? Vedľa nej je most, pri ktorom tečie vodopád. Ten zakrýva vstup do tajnej hrobky. V hrobke sa nachádzajú dve klietky, v jednej visia tri kokóny.

Pozn.: Na prejdenie tejto hrobky potrebujete lezecký cepin.

Návod:

Vojdite do jaskyne a na jej konci bude skala. Vyšplhajte na ňu pomocou cepínu. Potom čo si Lara zapáli pochodeň, pokračujte ďalej až cez vodopád. Dostanete sa do miestnosti, v ktorej sú dve klietky a kokóny. Skočte do klietky, v ktorej sa nachádzajú tri kokóny, klietka začne klesať dole, preto čo najrýchlejšie preskočte na plošinu, v ktorej visí horiaca nádoba. Odpáľte si z nej vašu pochodeň a skočte naspäť do klietky s kokónmi. Zapáľte ich, klietka s vami už nebude klesať dole. Pristúpte k druhej klietke v miestnosti a odstrčte ju klávesov [F]. Klietka, v ktorej ste zapálili kokóny začne stúpať hore. Skočte na ňu a rýchlo z nej preskočte na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom. Vyšplhajte sa nahor, choďte ďalej, natrafíte na truhlicu s pokladom.

 

Sieň povznesenia
(Hall of Ascension)

Lokalizácia: Horská dedina (Mountain Village) | zobraziť mapu

Popis: Druhá tajná hrobka v lokalizácii Horskej dediny. Natrafíte na ňu pri misii Čierne svedomie (Guilty Conscience). Táto hrobka je špeciálna tým, že cestou k pokladu vás sprevádza silný vietor, ktorý fúka aj v sieni.

Návod:

Potom, čo ste vošli do jaskyne, choďte stále rovno. Po ceste natrafíte na súčiastky. Na konci vyjdite z jaskyne von. Fúka silný vietor. Prejdite cez most a vojdite dnu do siene. Vľavo sa nachádzajú okná, z ktorých fúka vietor. Bežte k nim a pootočte [E] kolieskom pod nimi. Okná sa na chvíľku zatvoria.  V strede miestnosti, pred vchodom, sa nachádza rovnaké koliesko. Pootočte ním a zdvihne sa plošina na lanách. Rýchlo na ňu vyskočte. Potom, čo sa otvoria v miestnosti okná, plošina sa rozhojdá smerom k stene. Keď bude najbližšie pri nej, preskočte na rímsu a začnite rúčkovať doľava. Diery medzi rímsami preskakujte, nakoniec preskočte na plošinu, vbehnite do vedľajšej miestnosti. Choďte rovno a na konci sa nachádza poklad.

 

Studňa sĺz
(Well of tears)

Lokalizácia: Chatrče (Shantytown) |zobraziť mapu

Popis: Vchod do hrobky sa nachádza v miestnosti s visiacou ženou. V miestnosti pred pokladom visí klietka. Na zemi sú poukladané bandasky.

Návod:

Pred visiacou ženou je truhlica so súčiastkami, vedľa ktorej sú drevá s lanom. Streľte do lana šíp s lanom, aby ste drevá vytrhli z podlahy a skočte dnu. Hneď na začiatku leží keška. Postupujte ďalej, pozbierajte po ceste súčiastky, zíďte pomocou cepínu zo skaly nadol a neskôr pomedzi skaly. Vošli ste do miestnosti. Ak sa dobre popozeráte po okolí, uvidíte na zemi poukladané bandasky. Zoberte najskôr jednu [E] a namierte ju prvým tlačidlom myši do visiacej klietky v miestnosti. Ľavým tlačidlom myši bandasku vyhodíte hore. Opakujte tento postup ešte s dvomi bandaskami. Klietka klesne úplne nadol. Terazsa musíte poponáhľať. Hneď potom, ako vyhodíte jednu bandasku z klietky, musíte vyjsť hore (k miestu, kde je ohnisko). Preskočte do tejto klietky. Hneď na to preskočte na plošinu vľavo hore. Ďalej natrafíte na truhlicu s pokladom.

 

Súdna komora
(Chamber of judgment)

Lokalizácia: Chatrče (Shantytown) | zobraziť mapu

Popis: Vchod do tajnej hrobky sa nachádza pri táborisku s názvom Veterný mlyn. Pred pokladom je miestnosť, v ktorej sa nachádzajú na drevených plošinách bandasky. Pod skalou, na ktorú sa dá vyšplhať, je za železom oheň. V miestnosti visí koleso.

Návod:

Vojdite dnu, za horiacim sudom je miestnosť. Skôr než budete pokračovať ďalej, zoberte kešku, ktorá je v ľavom rohu miestnosti pri skale. Keď ju zoberiete choďte po ceste ďalej. Lara sa zošmykne a na konci sa zachytí jednou rukou. Aby sa prichytila aj druhou, stlačte klávesu [E]. Začnite rúčkovať doprava, neskôr stlačte pohybovú klávesu dopredu, aby ste sa vytiahli o jednu drevenú kládu nahor a rúčkujte ďalej. Vylezte nahor, zoberte súčiastky a pokračujte v ceste, až kým nenatrafíte na väčšiu miestnosť. V nej je na zemi žltá bandaska, vedľa nej (v strede miestnosti) je plech. Napravo od tohto plechu visí koleso, vedľa neho je drevená plošina, na ktorej je ďalšia bandaska. Streľte šíp s lanom do lana nad kolesom a rozhojdajte ho tak, aby koleso udrelo do plošiny. Plošina sa rozbije a bandaska spadne na zem. Keď sa pozriete vľavo, na skale je pripevnená plošina (naľavo od sochy), na ktorej je tak isto bandaska. Pokúste sa na ňu vyskočiť. Aj táto plošina sa rozlomí a bandaska spadne dole. Vyhoďte dve bandasky ešte na poslednú plošinu, na ktorej je tiež bandaska (klávesov [E] bandasku zoberiete, pravým tlačidkom myši na plošinu zamierite a ľavým tlačidlom myši bandasku na plošinu vyhodíte).  Aj táto plošina sa rozlomí a spadnú z nej bandasky.

Poukladajte tieto štyri bandasky na kraj plechu tak, aby nebalansoval a aby vám tak vytvoril naklonenú plošinu, cez ktorú vyskočíte k stene, o ktorú sa zachytíte cepínom. Vyšplhajte sa na skalu vpravo hore, preskočte na rebrík a vylezte naň. Pokračujte ďalej a uvidíte truhlicu s pokladom.

 

Svätyňa búrkovej stráže
(Stormguard sanctum)

Lokalizácia: Zalesnený pahorok (Summit forest) | zobraziť mapu

Popis: Vstup do tajnej hrobky leží napravo, v skale od táboriska lovecká lóža. V miestnosti pred pokladom je veľká tma a uniká z nej plyn.

Návod:

Potom, ako ste vošli dnu, pokračujte až kým nedorazíte do miestnosti s táboriskom. Nad ním visia misky. Streľte do nich ohnivý šíp, aby sa zapálili. Tak si osvetlíte miestnosť. Pred vami by mal unikať plyn. Streľte doň ohnivý šíp. Potom čo nastane výbuch a odvalí vám zátarasy, vyskočte cez vyvýšenú plošinu do miesta, odkiaľ unikal plyn a skôr než znova začne unikať, odbočte doľava ku stene, je tam ďalšia vyvýšená plošina. Vyskočte na ňu. Keď si zapnete inštinkt preživšieho [Q], uvidíte ďalšie visiace nádoby v miestnosti. Streľte do nich ohnivý šíp, aby sa miestnosť osvetlila. Taktiež s inštinktom preživšieho zbadáte drevené zátarasy a skalu, na ktorú sa dá vyšplhať s cepínom. Streľte do zátaras ohnivý šíp a cez kladu preskočte na skalu. Vyšplhajte sa na ňu. Hore je ešte jedna miska, ktorú môžete zapáliť. Pokračujte ďalej a nájdete truhlicu s pokladom.

 

Zatopený bunker
(The flooded vault)

Lokalizácia: Pláž s vrakmi (Shipwreck Beach) | zobraziť mapu

Popis: Vchod je umiestnený na skale v kamennom bunkri. Cesta k pokladu je zatopená. Keďže je vo vode svetlo, voda je zelektrizovaná a nedá sa cez ňu prejsť.

Návod – Cesta ku hrobke:

Choďte dnu, otvorte truhlicu na stole s relikviou. Vylezte po rebríku nahor. Pokračujte do miestnosti vľavo. Otvorte z nej skriňu, zoberte náboje, vyjdite z nej a pokračujte rovno. Dieru preskočte a zachyťte sa cepínom o skalnatú stenu. Vyšplhajte sa nahor a podlezte zbúrané kamene. Dostanete sa k vyvýšenej plošine. Ak sa vám dá zoberte z pred nej náboje a zdolajte ju. Následne na to vyjdite hore a dostanete sa do miestnosti. Vľavo zapáľte sieť so súčiastkami. Neďaleko nej je stôl, na ktorom je truhlica s relikviou. Vpravo otvorte oranžovú truhlicu, vypáčte skriňu a pokračujte ďalej. Vlezte do diery v stene a prejdite až na koniec tunela. Keď z neho vyjdete, ocitnete sa pri tajnej hrobke – The Flooded Vault (Zatopený bunker)

Návod na tajnú hrobku:

Vyjdite hore schodmi a stlačte zelený gombík. V miestnosti začne iskriť elektrina. Zbehnite dole a stlačte druhý zelený gombík pri dverách do bunkru. Dvere sa vám otvoria, vstúpte dnu. Vľavo vo vode pláva drevená plošina. Pred ňou je drevo omotané lanom, ktoré zapáľte. Vpravo na stene sa nachádzajú umiestnené drevá, ktoré sa dajú rozbiť brokovnicou. Pristúpte do miesta, kde boli nedávno rozstrelené drevá a pritiahnite si lanom spomínanú plošinu na modrých sudoch. Skočte na ňu a ďalej na plošinu, ktorá sa nachádzala vľavo od brokovnicou rozstrelených driev. Vo vode iskrí svetlo. Nachádzajú sa tam železá omotané lanom. Streľte do tohto lana šíp s lanom. Pritiahnete si železo k sebe. Svetlo sa vytiahne na krátku dobu z vody – vo vode nebude elektrina. Prejdite chytro na druhú stranu. Nemusíte vstupovať do miestnosti, namiesto toho pritiahnite plošinu na vode k svetlu. Potom, čo druhý raz vytiahnete svetlo z vody, pritiahnete plošinu tak, aby už svetlo do vody nespadlo. Voda už nebude iskriť a vy sa v nej budete môcť pohybovať. Obíďte vo vode miestnosť, dostaňte sa ku schodom za miestnosťou a vyjdite po nich hore. Vojdete do miestnosti o poschodie vyššie. Naľavo sa nachádza deravá stena a za ňou truhlica s pokladom.

 

Chrám služobných
(Temple of the handmaidens)

Lokalizácia: Pláž s vrakmi (Shipwreck Beach) | zobraziť mapu

Popis: Vstup do tajnej hrobky sa nachádza blízko tábora preživších. V oblasti pred pokladom sa nachádza vo vode bójka, ktorá pomôže priblížiť sa k pokladu.

Návod:

Napravo od vysokej skaly sa nachádza železný stožiar, na ktorom je pripevnený lanový most. Pod týmto stožiarom sa nachádza vstup do tajnej hrobky. Ten je však zablokovaný skalami. Streľte šíp s lanom do lana omotaného okolo plechu, ktorý je pripevnený na skalách a stláčaním klávesy [E] vytrhnete skaly zo steny. Vojdite dnu, zoberte náboje a pokračujte cez dieru v stene vľavo. Pokračujte až kým nedorazíte k vode. Vytvorte si cez ňu lanový most a pokračujte na druhú stranu. Ďalej natrafíte na veľkú miestnosť.

Potočte kolieskom stláčaním klávesy [E], ktoré sa nachádza za táboriskom. Tak prepláva bójka vo vode za klietku. Choďte doľava a vyskočte na klietku. Bójka vo vode vám pootočí stĺp s tyčou. Preskočte cez tyč na druhú plošinu skôr, než sa stĺp pootočí naspäť. Chytro streľte šíp s lanom do lana pri druhom stĺpe - ešte skôr, než stihne popri ňom preplávať bójka (ak prepláva, musíte zopakovať postup znova). Ak ste to stihli, bójka vám posunie stĺp o trochu ďalej a tak budete môcť použiť tyč na preskočenie ku skale, o ktorú sa zachytíte cepínom. Vylezte hore, vojdite do miestnosti a otvorte truhlicu s pokladom.

 
Kurtis
2. 12. 2013 20:29
Prečítané 8698

Priemerné hodnotenie: 5Diskusia k článku
Podobné články

Tomb Raider film 2018   (Bmatias, 3. 7. 2017)

Shadow of the Tomb Raider v roku 2018?   (Bmatias, 24. 6. 2017)

Porovnanie Lary Croft 1996 - 2016   (Bmatias, 11. 6. 2017)

Tomb Raider fan filmy   (Bmatias, 21. 5. 2017)

Rise of the Tomb Raider   (Bmatias, 1. 2. 2017)

Náhodné články v kategórii:

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk