Hlasovacie weby

Reklama

Návod - misia 6: Anglicko

kategórie článkov > články > Legend

Bronzové sošky: 9
Strieborné sošky: 5
Zlaté sošky: 1


Ukážka: Na štíte, ktorý našla Lara v Kazachstane bola mapa do múzea Kráľa Artuša v Anglicku. A tak sa tam vydala. Stretla sa tu so svojimi kolegami a rozhodla sa bližšie preskúmať toto opustené múzeum, v ktorom je údajne hrobka kráľa Artuša a aj posledná časť meča.

Hákom zhoďte mrežu a prejdite otvorom. Bedňu presuňte pod otvor s mrežou a vylezte na ňu. Vyjdite hore, rozstreľte bedňu a zoberte prvý bronzový kríž. Použite hák na mrežu a pritiahnite. Vlezte do otvoru (treba sa skrčiť) a zíďte dole. Vydajte sa doprava a vyskočte na rímsu nad posledným oknom. Prerúčkujte doľava, preskočte a spusťte sa dolu. Zatlačte páku (tým zapnete elektriku, ktorej asi máte po minulej misii dosť) a vyšplhajte sa hore po tyči. Vyskočte na rímsu a prerúčkujte naspäť, spusťte sa na rímsu nad oknom a prejdite až úplne doprava (zem je pod prúdom), kde už nie je voda. Vráťte sa do miestnosti s mrežou a zatiahnite za meč. Tým si otvoríte vchod a tak prejdite dnu.

Sprava obíďte diery v podlahe, preskočte k okienku, zachyťte sa naň a vytiahnite sa dnu. Na opačnej strane zoskočte, zničte bedňu a zoberte druhý bronzový kríž. Prejdite cez okno a preskočte dieru v podlahe. Naskočte na tyč, z nej na druhú a po otočení o 90 stupňov rýchlo skočte na tyč vzadu. Z nej na štvrtú tyč čím sa otvoria dvere a rýchlo preskočte dozadu na predchádzajúcu tyč. Otočte sa a prejdite cez zatvárajúce sa dvere. Rozstreľte kovový kruh napravo a naskočte na latku a z nej na druhú stranu. Vpravo je otvor v stene a tak sa skrčte a prejdite ním. Na konci je bedňa s ďalším bronzovým krížom. Vráťte sa a zatiahnite za meč. Použite hák na lano, potiahnite a tým sa otvoria ďalšie dvere, ktorými rýchlo prejdite (kotúľ [F]).


Bolivia 1

Najprv si všimnite mrežu nad vami a hákom ju stiahnite. Teraz musíte premiestniť bedne pomocou vysokozdvižného vozíka. Poukladajte si bedne pod miestnosť s mrežou, aby ste po nich mohli vyjsť hore do tajnej miestnosti (ako na obr. 1). Potom opustite vozík, vyjdite po bedniach hore a vojdite do pracovne profesora. Prečítajte si listy (tým zistíte že sa nenachádzate v hrobke, ktorú hľadáte) a zoberte prvý strieborný kríž. Vráťte sa k vozíku, odstráňte zvyšné bedne a zíďte s ním dolu a vrazte do kamenného sarkofágu čím ho rozbijete a zoberte druhý strieborný kríž. Vľavo odsuňte bedne a prerazte múr. Pokračujte s vozíkom – razte si cestu. Keď sa dostanete k priepasti, v ukážke rýchlo stlačte šípku dole.

Vytiahnite sa na pevninu a hákom si pritiahnite bronzový kríž, ktorý je oproti vo vitrínke, a ďalší bronzový kríž napravo. Zbehnite po schodoch naľavo a rýchlo prerúčkujte po rímse. Rýchlo pokračujte dole po schodoch a preskočte na druhú stranu. Choďte na schody doprava, vyskočte na tyč a z nej do výklenku. Zaveste sa na okraj, preskočte na rímsu a rýchlo prerúčkujte a vstúpte do okna. Choďte doľava (ako staré 2D hry) a zoberte bronzový kríž. Vráťte sa a zoskočte dole. (varovanie: pokiaľ sa vám to nepodarí a spadnete dole, hra sa uloží, ale zisk kríža nie. Museli by ste sa vrátiť od predošlého checkpointu!). Zbehnite dole a naskočte na reťaz. Skočte na schody, zaveste sa na rímsu a prerúčkujte po nej. Nakoniec zoskočte na zem.

Vyjdite po schodoch, prejdite chodbou do miestnosti s lávou a preskočte ju. Ďalej si pritiahnite klietku, posuňte ju na prvé horiace pole a preskočte na koniec chodby. Potom si klietku pritiahnite hákom a postup zopakujte v ďalšej chodbe. Klietku posuňte k rohu a vyskočte pomocou nej hore. Zoskočte na druhú stranu a vľavo zatiahnite za páku, čím otvoríte dvere naspäť. Teraz klietku dotlačte medzi rotujúce meče pri páke. Prejdite do miestnosti a zoberte strieborný kríž. Vráťte sa a bedňu dotlačte pod čepele oproti páke. Tam nájdete druhú bedňu Jednu posuňte pod rotujúce nože a druhú pretlačte do miestnosti s prvou bedňou a pritiahnite k sebe. Jednu z bední posuňte pod tretie rotujúce čepele a druhú pretlačte do miestnosti.
Jednu bedňu pritiahnite k ľavej klenbe a vyjdite hore. Na otvorenie miestnosti so zlatou soškou potrebujete stlačiť postupne tri skaly s označením I. II. a III (podľa poradia). Zatlačte teda skalu s nápisom I., zoskočte dolu a bedňu pritiahnite ku klenbe oproti. Vyjdite hore a zatlačte skalu s nápisom II. K tretej sa dostaneme neskôr, a tak zlezte dolu a bedňu pritiahnite k ďalším rotujúcim čepeliam. Prestrčte tadiaľ druhú bedňu, prejdite a hákom si prisuňte aj prvú. Potlačte obidve bedne na mrežu v podlahe, aby ju zakryli. Vyskočte na ne a preskočte na druhú stranu. Vpravo zatiahnite za páku, prejdite bránou a pokračujte po schodoch až k nášľapným doskám.

Skočte do vody, preplávajte na druhú stranu a vydajte sa k lustru. Hákom ho rozhojdajte a keď spadne, zhodí mrežu. Hákom si pritiahnite bronzový kríž. Rozhojdajte aj druhý luster aby padol do vody. Vystreľte hák do otvoru a pritiahnite si rakvu – to bude váš osobný čln. Naskočte na rakvu a pomocou háku sa posúvajte a doplávajte až k nášľapnej doske. Nechajte tu rakvu a prebehnite bránou k vodnému kanálu. Skočte do vody, zoberte bronzový kríž a zatlačte páku. Naskočte na rakvu a asi v polovici chodby preskočte doprava. Keby vám to nevyšlo, vráťte sa. Plávajte popri ďalšom kríži (zatiaľ ho ignorujte), zatočte doľava, zatiahnite za páku a vylezte na ďalšiu rakvu. Dojdite až k výklenku, vytiahnite sa hore a zoberte strieborný kríž. Znovu nasadnite na rakvu a prejdite na druhú stranu. Na konci vyskočte hore a prejdite na druhú stranu.

Odrazu sa ocitáte vo veľkom močiari. Preplávajte na druhú stranu k chrámu. Použite hák na stojan napravo a otočte ho o 90 stupňov. To isté zopakujte so stojanom oproti. Vľavo vyjdite po stupienkoch hore a skočte na tyč. Preskočte na naklonenú plošinku a včas preskočte na držiak. Vyskočte, použite hák na stredný držiak a preskočte na pohyblivú latku. Ďalej na skalu, vyjdite hore a prejdite a popreskakujte po rímsach na reťaz. Vyšplhajte sa hore a preskočte na strechu chrámu. Prejdite okolo lana a na konci je piaty strieborný kríž. Vráťte sa k lanu a zíďte do chrámu.

Ukážka: Lara objaví hrobku kráľa Artuša, nájde aj posledný úlomok meča, ale ten je bezpečne uchovaný v skale. Lara zisťuje, že existuje viacero mečov, ktoré slúžia ako vstup do druhej dimenzie – do Avalonu (s jedným zmizla jej matka). Všetci, ktorí mali meč už odišli do Avalonu, len meč kráľa Artuša ostal ešte na Zemi. Lara sa snaží s Alisterom vydedukovať, kde sa Avalon nachádza.
Pristúpte k hrobke s nápisom Bedwyr a hákom odsuňte kryt k rozbitému stĺpu. Rozhojdajte hákom luster tak, aby mieril na zvon, prejdite ku krytu hrobky a z neho vyskočte na stĺp. Preskočte na lano s kameňom a tým zdvihnete zvon. Ak ste luster dobre rozhúpali, narazí do zvonu a tým sa uvoľní artefakt a otvorí východ z chrámu.

Ukážka: Hneď po tom, čo Lara získala posledný kus meča, si poň prišli aj Rutlandovi muži a zajali Larinych priateľov.

BOSS: Morský had

V areáli sú štyri stĺpy s klietkou. Postupne musíte všetky klietky zhodiť morskej príšere na hlavu, čo ju vráti nazad do vody. Strieľajte do stĺpov a keď had začuje zvuk, zastaví sa. Vtedy rýchlo zatiahnite páku (pomocou háku) pri stĺpe, aby padla klietka. Toto zopakujte štyrikrát. Nie je to nič ťažké a nakoniec tak hada dostanete.

Bolivia 1

Naľavo pred vami ostal hadí chvost, na ktorý priplávajte. Choďte dopredu, vyjdite na skalu a vstúpte do chodby. Rozbehnite sa a preskočte pomocou háku na druhú stranu. Ďalej vyskočte na tyč a z nej na naklonenú plošinku. Prvú dieru preskočte a ďalej stláčajte klávesy podľa signalizácie (hore, doľava, doprava).

Streľte do kovového kruhu, ktorý drží lano a vyjdite hore. Zachyťte sa na mreži a naskočte na lano. Zíďte dolu a zoberte posledný bronzový kríž. Vyjdite po mreži hore, naskočte na lano a preskočte k zamrežovanému východu. Zatiahnite za páku a skĺznite dole. Postrieľajte návštevníkov múzea. Pokiaľ ste zatlačili kamenné bloky I. a II., podstrčte bedňu pod rotujúce meče a prejdite ďalej. (v opačnom prípade ich zatlačte teraz – najprv prvý, potom druhý). Zastreľte ďalších vojakov a prejdite cez plamene. Preskočte cez lávovú jamu, zabite ďalšieho protivníka a potlačte poslednú skalu s nápisom III. Tým sa otvorí tajná miestnosť (obr. 2) a v nej zoberte zlatý kríž.

Vyjdite na schody a preskočte na plošinku výťahu, kde aktivujte spínač. Postrieľajte protivníkov, použite hák na mrežu napravo a pritiahnite sa k pevnine. Skočte na schody, vyjdite hore a pokračujte až k východu z múzea. Cestu budú znepríjemňovať len psy a vojaci.
Ukážka: Nakoniec Lara vyslobodí svojich priateľov a vydajú sa s posledným artefaktom domov.

 
Bmatias
21. 8. 2008 19:10
Prečítané 7016

Priemerné hodnotenie: 5Diskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Návod - misia 7: Nepál   (Bmatias, 21. 8. 2008)

Tomb Raider Legend - hlavné postavy   (Bmatias, 21. 8. 2008)

Tomb Raider Legend: Cheaty   (Bmatias, 22. 8. 2008)

Tomb Raider Legend: Larin Inventár   (Bmatias, 21. 8. 2008)

Návod - misia 2: Peru   (Bmatias, 21. 8. 2008)

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk